Många får barn naturligt efter misslyckad ivf-behandling, visar skotsk studie

06 augusti 2019

En skotsk studie om befruktning efter misslyckade ivf-behandlingar, visar att 17 procent (ca. en av sex) inom fem år fick barn på naturligt sätt.  

Studien, som publicerades i facktidskriften Human Reproduction (doi.org/10.1093/humrep/dez099), anses vara en av de största i sitt slag. Forskargruppen från universitetet i Aberdeen undersökte uppgifter från 2 133 kvinnor som fick ivf-behandling mellan 1998 och 2011 i Aberdeen. De följdes upp i minst ett och högst 15 år. 

Ungefär hälften (1 060 kvinnor) fick barn med hjälp av ivf. Av dessa fick 15 procent ytterligare ett barn utan behandling inom fem år efter första barnet. Av de återstående 1 073 kvinnor, vilkas ivf-behandling inte ledde till graviditet, fick 17 procent ett barn utan behandling

– Ivf-behandling är inte något par brukar ta lätt på, och det kan vara en fysiskt och känslomässigt krävande process även om behandlingen är framgångsrik. När den inte är framgångsrik kan par självklart bli upprörda. Det finns ett antal begränsade studier, som har tittat på detta område tidigare, men de flesta av dem grundas på undersökningar med få svar och få deltagare. Denna studie undersökte uppgifter från mer än 2 000 kvinnor, vilket vi tror gör den till en av de mest övertygande studierna av sin sort, säger forskningsledaren David McLernon. 

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och BioNews (www.bionews.org.uk)