Mannen såg dödshjälp som enda utväg när han inte fick nödvändig vård

27 augusti 2019

Sean Tagert, från Kanada, led av Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Hälsomyndigheter vägrade tillhandahålla de av läkaren föreskrivna vårdtimmarna. Däremot godkändes hans ansökan om läkarassisterat självmord.  

Efter flera års förgäves kamp att få all nödvändig vård godkänd avslutade Sean Tagert i början av augusti sitt liv genom läkarassisterat självmord. ALS är en neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom, som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Sean Tagerts sjukdom berövade honom förmågan att röra sig, äta och prata. Han kommunicerade via en ögondator men hans tankeförmåga påverkades inte. För två år sedan fick han hjärtstillestånd och därefter respiratorvård. 

Läkaren förskrev dygnet runt-hemvård, vilket är vanligt i en sådan situation. Hälsomyndigheterna i Vancouver beviljade för att börja med endast 15,5 timmars vård per dag. Så småningom, efter många påtryckningar, ökades det till 20 timmar. Det innebar att Sean Tagert var tvungen att betala nästan 2 000 kr dagligen för sin vård. 

Vårdtimmarna skulle minskas ytterligare

På Facebook uppdaterade Sean Tagert regelbundet sin kamp mot myndigheterna. I slutet av juli skrev han: "Hej allihopa. Jag har varit tyst på sistone eftersom jag är slutkörd och utsliten. I fredags skickade jag officiellt in min ansökan om assisterat självmord, med advokater och läkare allt i rätt ordning. Det har gått över en månad sedan jag lämnade in mitt överklagande till hälsomyndigheten för patientvård i Vancouver. De svarade inte ens." Läs mer >> 

Sean Tagert berättar vidare om ett besök av två tjänstemän från hälsomyndigheten, som kom samma dag till hans hem, och vägrade att prata med honom när de insåg att han spelade in konversationen. Så småningom berättade de för hans mamma att de var där för att ytterligare sänka finansieringen av vårdtimmarna. 

Döden som alternativ för vård

Den 6 augusti avslutades hans liv genom läkarassisterat självmord. I Kanada kan personer över 18 år, med en terminal sjukdom ansöka om läkarassisterat självmord. Den dödliga medicinen kan patienten antingen inta själva, eller, som i de flesta fall, ges av en läkare. Mer än en av 100 dödsfall i Kanada beror på läkarassisterat självmord, enligt den senaste nationella statistiken om dödshjälp och assisterat självmord. Läs mer >>  

Många har reagerat på Sean Tagerts situation och flera efterlyser förändringar i hur landets hälsosystem hanterar patienter med komplicerade vårdkrav: 

– Ingen borde behöva känna att döden är det enda alternativet på grund av bristande vård. Det är orimligt att Kanadas befolkning för närvarande har "rätt" till läkarassisterat självmord men inte till palliativ vård och vård vid funktionshinder. Vi måste göra bättre för utsatta människor, säger Leonie Herx, palliativläkare i Toronto. 

Källor: SPUC (www.spuc.org.uk) och GrandinMedia (grandinmedia.ca)