Markant minskning av aborter i Portugal

04 april 2019

I Portugal minskade antalet aborter med 25 procent mellan 2011 och 2017, enligt en rapport som publicerats av de nationella hälsomyndigheterna förra veckan.

En analys av åren 2008 till 2017 visar att antalet aborter fram till tionde graviditetsveckan ökade fram till 2011 för att därefter gradvis minska, enligt en aktuell rapport från Portugals hälsomyndigheter. Rapporten innehåller både detaljerade uppgifter från 2017 och en djupgående analys av de senaste tio åren.

År 2017 genomfördes 14 899 aborter på kvinnans begäran – det lägsta antalet sedan abort legaliserades i Portugal 2007 och 3,4 procent färre än 2016. Det är också en tillbakagång med drygt 25 procent från 2011.

Medelåldern för kvinnor som gör abort är 28 år, samma som 2008. Kvinnor i åldrarna 20–34 år har alltid dominerat gruppen abortsökande. Medan antalet aborter bland ungdomar minskade markant ökade antalet aborter bland kvinnor över 40.

Rapporten konstaterar också att Portugals aborttal ligger under genomsnittet i EU med 192 aborter per 1 000 levande födda jämfört med ett EU-medelvärde på 203. Motsvarande siffra för Sverige är 320. Läs mer >>

Källa: The Portugal News (www.theportugalnews.com)