Markant ökning av läkarassisterat självmord i Ontario

25 april 2019

I Kanadas provins Ontario genomfördes enligt officiella uppgifter 1 500 assisterade självmord förra året, en ökning med 78 procent jämfört med 2017.

Sedan läkarassisterat självmord legaliserades i mitten av 2016 har 2 528 personer valt detta sätt att dö. Enligt uppgifter från hälsovårdsministeriet utgör det ca. 1,4 procent av det totala antalet dödsfall i Ontario. Andelen läkarassisterade självmord är i linje med Kanada och övriga jurisdiktioner som tillåter dödshjälp, säger Anna Miller vid hälsovårdsministeriet.

Ontario står för ungefär hälften av Kanadas assisterade självmord: under andra halvan av 2016 gjordes 187 läkarassisterade självmord i provinsen och 2017, det första hela året efter legaliseringen, registrerades 843. Hittills har endast ett fall förekommit där patienten själv – i närvaro av en läkare eller sjuksköterska – intagit en dödlig dos läkemedel. I alla andra fall injicerades den dödliga dosen av en läkare eller sjuksköterska. Läs mer >> 

"Assisterat självmord är lätttillgängligt"

– På många sätt är jag inte förvånad över de ökande siffrorna. Jag ser vad som har hänt i andra jurisdiktioner efter legalisering och där ökade antalet också. Men vår ökning har varit mycket större, vilket tyder på att assisterat självmord är rätt lätttillgängligt, säger Alex Schadenberg från den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition.

I Ontario är det 375 läkare och 26 sjuksköterskor som kan ge läkarassisterat självmord på 125 olika sjukhus. Självmorden är relativt jämnt fördelade mellan sjukhus och hemmet, jämfört med hela Kanada där cirka 70 procent får läkarassisterat självmord på sjukhus. Katolska vårdinrättningar tillhandahåller inte dödshjälp. Läs mer >> 

Accepterat och förväntat

Alex Schadenberg befarar att läkarassisterat självmord har blivit accepterat och förväntat vid terminal sjukdom i stället för en sista utväg:

– Det här är inte ett läge där det är det sista som erbjuds när vi inte kan göra något annat. Istället har det normaliserats och förespråkats. Det är det som händer. Det är församlingars och katolska kyrkans ansvar att se till att den naturliga döden är det mer accepterade alternativet. Kyrkorna måste hantera det faktum att vi behöver bli bättre på att ta hand om våra medmänniskor. Det är för många som känner sig ensamma och de är verkligen ensamma .... Som människa är det väldigt svårt att dö ensam. Ingen vill dö ensam, och jag förstår dem. Jag vill inte heller dö ensam, säger Alex Schadenberg.

Genomsnittsåldern för läkarassisterat självmord i Ontario är 75 år. Den yngsta var 22 år gammal och den äldsta 105. Majoriteten var cancersjuka. Läs mer >> 

Källa: The Catholic Register (www.catholicregister.org)