Marscher för livet möter allt grövre hot

23 september 2019

Marscher för livet är nu regelbundna inslag i ett flertal av världens städer. Denna månad marscherade stora grupper för livet i Göteborg, Zürich, Berlin och Bratislava. Störningarna av marscherna från vänsterradikala blir allt grövre. 

Vid Marsch för livet i Zürich den 14 september påpekades att landets grundlag fastslår att "nationens styrka ligger i de svagas välbefinnande". Samtidigt konstaterades att nio av tio barn med Downs syndrom inte tillåts leva: 

"I dag står vi tillsammans och säger att vi inte vill lämna människor med Downs syndrom ensamma. Vi vill uppmärksamma dem och deras liv. Vi vill stärka dem som bor bland oss. Vi säger till er och hela Schweiz att era liv är dyrbara. Utsorterandet av ofödda med trisomi måste få ett slut, det är en stor orätt som belastar många samveten, skrev Peter Bürcher, biskop i stiftet Chur, i en hälsning till marschen i Zürich. 

Hela livets värdighet

I Berlin manade lördagens marsch om hela livets värdighet – från befruktning till naturlig död. Alexandra Linder, ordförande för organisationen Bundesverband Lebensrecht, uppmuntrade, med tanke på "Fridays for future"-demonstrationerna, till "Saturday for life" – att skapa lördagar för livet. 

Som kristen anser jag att det är en upprörande skandal att över 100 000 aborter per år utförs [i Tyskland] i ett av de rikaste länderna i världen. Det betyder att i genomsnitt dödas nästan 300 ofödda barn varje dag, det skulle vara tio hela skolklasser – per dag! Ett enormt antal. Få talar om att nästan 300 ofödda barn om dagen dödas. Abort är också världens ledande dödsorsak, eftersom enligt FN mer än 50 miljoner ofödda barn aborteras varje år. Det är fler människor över hela världen som dör genom abort än i krig, epidemier eller naturkatastrofer, påpekar biskop Stefan Oster SDB från Passau, som deltog i marschen. 

Rekordmånga deltagare i Slovenien

I Slovenien har antalet aborter gått tillbaka från runt 11 000 för tio år sedan till 6 000 förra året. Vid söndagens marsch för livet yttrades krav på att sänka abortgränsen från graviditetsvecka 12 (respektive 24 av hälsoskäl) till vecka sex eller åtta eller förbjuda abort helt. Parlamentet börjar diskutera ett lagförslag för abort denna månad. Uppskattningsvis 50 000 människor deltog i marschen, som påminde om att "en människa är mänsklig oavsett storlek". 

Hoten och störningar från vänsterradikala grupper, som opponerar mot marscherna och de framförda talen på podium, blir allt grövre. Fastän marscherna för livet är stillsamma med deltagare i åldersgrupper från små barn till pensionärer krävs ett stort antal poliser till skydd. I Göteborg förekom hot om misshandel och högljudda motdemonstrationer. I Berlin stormade de podiet och uppehöll marschen i en timme och störde med visselpipa och oväsen. I Zürich riktades det vänsterradikala våldet även mot polisen, som resulterade i skadade poliser och polisbil. 

Källor: Marsch fürs Läbe (www.marschfuerslaebe.ch), Schweizer Radio und Fernsehen (www.srf.ch), Världen idag (www.varldenidag.se), Katholische Nachrichten (kath.net), Domradio (www.domradio.de) och Reuters (uk.reuters.com)