Nederländsk domstol godkänner tvång vid dödshjälp

12 september 2019

Den nederländska läkaren som för tre år sedan gav en 74-årig kvinna dödshjälp medan anhöriga höll fast henne friades igår av domstolen. Domstolen menar att den aktuella önskan att dö inte behöver bekräftas hos patienter med svår demens.

Domstolen dömde att i sällsynta fall av dödshjälp som utförs på patienter med svår demens – och som tidigare hade lämnad en skriftlig begäran – behövde läkaren "inte bekräfta den aktuella önskan att dö".

Enligt åklagaren uppgav kvinnan "regelbundet att hon ville dö, men vid andra tillfällen hade hon sagt att hon inte ville dö", vilket innebar att det var oklart om hon ville att dödshjälp skulle utföras. "Läkaren borde ha hört sig för hos kvinnan om hon fortfarande önskade få dödshjälp genom att diskutera det med henne", menar åklagaren.

Fallet har fått stor uppmärksamhet på grund av att kvinnan fick ett lugnande medel i sitt kaffe och måste hållas fast av anhöriga när den nu pensionerade läkaren injicerade det dödliga läkemedlet.

”Läkaren behöver inte bekräfta”

Efter att domen hade förkunnats bröt applåder ut i rättssalen. Domaren meddelade att läkaren hade rätt att följa kvinnans ursprungliga önskan, som hon hade uttryckt fyra år tidigare – att få dödshjälp istället för att placeras på ett vårdhem. Läs mer >> 

– Vi drar slutsatsen att alla krav i dödshjälpslagstiftningen hade uppfyllts. Därför är den misstänkte frikänd från alla anklagelser. Vi tror att med tanke på patientens allvarligt dementa tillstånd behövde läkaren inte bekräfta hennes önskan om dödshjälp. Domstolen inser att dödshjälp är en djupt känslig fråga, säger domaren Mariette Renckens vid domstolen i Haag.

Anhöriga höll fast patienten

Den äldre kvinnan fick fyra år före sin död diagnosen Alzheimers. Hon bad i ett skriftligt uttalande att få dödshjälp snarare än att läggas in på vårdhem för dementa. Enligt granskningskommittén för dödshjälp förtydligade kvinnan också: "Jag vill kunna bestämma (när jag skall dö) medan jag fortfarande är vid förstånd och när jag tror att tiden är rätt. Kort efter att hon hamnade på vårdavdelningen bedömde läkaren att hon var kvalificerad för dödshjälp, som begärts i hennes tidigare uttalande. Två oberoende läkare bekräftade diagnosen.

På dödsdagen fick kvinnan ett lugnande medel i sitt kaffe innan läkaren injicerade ett dödligt läkemedel i närvaro av hennes man och dotter – som var införstådda med behandlingen. Men kvinnan reste sig under injektionen och anhöriga hjälpte till att hålla fast henne så att läkaren kunde injicera klart, skriver granskningsnämnden i sin rapport.

Kritik mot övervakningen

– När tillsynsmyndigheter och dödshjälpsförespråkare är så nära, lyser detta fall som en strålkastare på svagheten i skyddsåtgärder och granskningsförfaranden. Det är skrämmande för hela kulturen hur man ser på vården i livets slutskede i Nederländerna, säger Gordon Macdonald, ordförande för organisationen Care Not Killing till nyhetstjänsten Catholic News Agency.

– Fallet avslöjar hotet som legalisering av dödshjälp utgör för individer och samhället som helhet.  När ett land tillåter dödshjälp, som i Nederländerna, finns det inget logiskt slut, säger Andreas Thonhauser, talesman för juristsammanslutningen Alliance Defending Freedom International.

Förra året fick 6 126 personer dödshjälp i Nederländerna.

Källor: The Times of Malta (timesofmalta.com), CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com) och The Independent (www.independent.ie)