Neutral position om dödshjälp ett steg närmare legalisering, varnar brittiska läkare

22 januari 2019

En kommande undersökning gjord av den brittiska läkarföreningen Royal College of Physicians om medlemmarnas syn på dödshjälp, möts med misstänksamhet av läkare som är emot dödshjälp eftersom det  är den tredje undersökningen på få år. Tidigare har majoriteten varit mot en lagändring.

Det var 2006 och 2014 som tidigare undersökningar om synen på dödshjälp genomfördes av läkarföreningen. De visade ingen markant åsiktsförändring bland läkarna i riktning mot att aktivt delta vid dödshjälp om lagen skulle ändras. Läs mer >> År 2014 var drygt 58 procent mot en lagändring, 44 procent tyckte att läkarföreningen borde vara mot dödshjälp, 31 procent att föreningen borde vara neutral och knappt 25 procent var positiva till dödshjälp. Den kommande undersökningen har kommit till eftersom läkarföreningen planerar att anta en neutral position i frågan tills en majoritet på två tredjedelar visar sig vara antingen för eller emot laglig dödshjälp.

Sluttande plan

– Det är en hjälp om läkarföreningen kan säga att man representerar medlemmarnas åsikter och det är helt klart att majoriteten fortfarande inte tycker att det är problemfritt att medverka till dödshjälp och föredrar att lagen inte ändras. Erfarenheter från andra länder visar att det lätt leder till ett sluttande plan när lagen ändras. Vi oroas över att när skyddsåtgärder för en grupp människor tas bort och man då i princip börjar säga att dessa liv inte är värda att räddas, då leder det oundvikligen till påtryckningar att utvidga det till andra grupper, säger Steve Fouch från Christian Medical Fellowship.

Nola Leach från lobbygruppen Christian Action Research Education menar att om läkarföreningen ändrar sig och antar en neutral position skulle det vara en antydan om stöd för läkarassisterat självmord.

– Att ändra lagen om läkarassisterat självmord skulle fundamentalt förändra förhållandet mellan läkare och patient. Det ger läkare makten att både bota och döda. Jag hoppas att medlemmar och medarbetare vid Royal College of Physicians avvisar den föreslagna förändringen för att behålla det officiella motståndet mot assisterat självmord tillsammans med alla större handikapporganisationer och andra läkarorganisationer, säger Nola Leach.

Dödshjälpsförespråkare driver på

Steve Fouch förklarar vidare på sin blogg att om läkarföreningen i mars intar en neutral position kommer det att ge stöd till dem som arbetar för att ändra lagen. Parlamentet röstade mot legalisering av läkarassisterat självmord 2015, men de som önskar en lagändring har inte gett upp menar han. Om läkarföreningen ändrar position skulle det signalera ett åsiktsskifte bland läkare, trots att majoriteten av läkarna anser det motsatta. Genom en neutral position tvingas läkarföreningen till tysthet i debatten och medlemmar skulle inte ha någon kollektiv röst. Varför välja att vara neutral när det finns så starkt stöd mot dödshjälp bland läkare?, undrar Steve Fouch.

Frågan har ställts varför läkarföreningen efter så få år återigen genomför en undersökning bland medlemmarna med ett uttalat mål om neutralitet vad gäller dödshjälp. Philippa Taylor från Christian Medical Fellowship uppmärksammar att det kan finnas ett samband eftersom två av läkarföreningens styrelseledamöter är företrädare från lobbygruppen för dödshjälp Dignity in Dying.

Källor: Premier (www.premier.org.uk), Royal College of Physicians (www.rcplondon.ac.uk), The Conservative Women (www.conservativewoman.co.uk) och Christian Medical Fellowship (cmfblog.org.uk)