New York tillåter abort fram till förlossningen

30 januari 2019

I den amerikanska delstaten New York undertecknade guvernör Andrew Cuomo förra veckan en ny lag som tillåter abort fram till förlossningen.

Delstatens senat röstade igenom lagen med 38 mot 24 röster. Vid en första anblick kan det verka som om den nya lagen begränsar sena aborter, men den öppnar i själva verket för ett antal anledningar till abort efter graviditetsvecka 24, när som helst fram till förlossningen, däribland kvinnans "hälsa", ålder samt pga. ekonomiska, sociala och känslomässiga faktorer. Lagen definierar en person som "en människa som är född och lever", och beskriver abort som en "grundläggande rättighet", enligt organisationen New York Right to Life.

Den nya lagen innebär också att det inte längre är en brottslig handling att skada ett ofött barn. Även legitimerade vårdcentraler och barnmorskor får utföra medicinska aborter och inte bara läkare, vilket hittills varit fallet. Guvernör Cuomo hoppas att andra delstater kommer att följa New York och stifta liknande abortlagar:

– Genom att underteckna detta lagförslag skickar vi ett tydligt budskap att vad som än händer i Washington, kommer kvinnor i New York alltid ha den grundläggande rätten att kontrollera sin egen kropp, sade guvernören i ett uttalande i samband med beslutet.

Abortförespråkare har arbetat i 12 år för att driva fram lagstiftningen och ansträngningarna intensifierades efter valet av president Donald Trump samt hans utnämningar till högsta domstolen. Det finns fall i federala domstolar som skulle kunna möjliggöra att det kontroversiella domslutet Roe mot Wade, som 1973 fastslog att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv, kan komma att ogiltigförklaras. Genom att New Yorks nya abortlag inte faller under delstatens strafflag, utan klassas som en hälsovårdslag, har man försökt undvika att lagen blir ogiltig, om högsta domstolen skulle komma att upphäva Roe mot Wade.

Källor: LifeNews (www.lifenews.com) och City Newspaper (www.rochestercitynewspaper.com)