New Yorks nya abortlag saknar medborgarstöd

02 april 2019

Den amerikanska delstaten New York antog i början av året en ny lag som tillåter abort fram till förlossningen. Nu visar en undersökning att majoriteten av delstatens medborgare inte stöder sena aborter.

Undersökningen genomfördes av Marist Poll, som tillhör Marist College Institute for Public Opinion. Den visar att 75 procent av medborgana i New York är mot abort efter graviditetsvecka 20 och att 66 procent skulle vilja förbjuda abort efter vecka 12.

Medan 62 procent av de svarande ser sig som pro-choice visar undersökningens resultat liknande motstånd mot sena aborter som undersökningar som gjorts i hela landet. En undersökning i januari visade till exempel att 75 procent av det amerikanska folket skulle vilja begränsa abort till de första 12 veckorna.

– New Yorks medborgare stöder helt enkelt inte lagar som tillåter sena aborter. Det är nu klart att dessa radikala politiska åtgärder eftersträvas trots majoritetens motstånd, säger Carl Anderson, ordförande i den katolska orden Columbusriddarna, som finansierade undersökningen.

Abort inte bättre för kvinnan än att föda barnet levande

Den nya lagen, som godkändes av delstatens senat och undertecknades av guvernör Andrew Cuomo på 46-årsdagen för domslutet Roe mot Wade, som 1973 fastslog att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv, betraktas som ett försök att tillåta abort i händelse att högsta domstolen i framtiden skulle ogiltigförklara domslutet. Läs mer >> Enligt tidigare lagstiftning var abort endast tillåten efter graviditetsvecka 24 om det fanns risk för kvinnans liv.

Ett flertal amerikanska läkare har offentligt reagerat på de argument, som användes under debatter i New York, om att sen abort måste tillåts för att rädda kvinnors liv. Flera experter poängterar att det inte finns något som helst medicinskt tillstånd där en sen abort är bättre än att kvinnan föder barnet levande. Läs mer >> 

Källor: Aleteia (aleteia.org) och PR Newswire (www.prnewswire.com)