Nya abortlagar i fler amerikanska delstater

21 maj 2019

I USA drar delstaternas olika abortlagstiftningar åt diametralt motsatta håll. Medan t.ex. Alabama just röstat igenom en lag som förbjuder abort i alla lägen utom då kvinnans liv är i fara, arbetar man i Vermont på att definiera abort som en mänsklig rättighet. Målet är att påverka högsta domstolen ifall domen Roe mot Wade i framtiden kommer att omprövas.

Tidigare i år antog delstaten New York en ny lag som tillåter abort utan begränsningar fram till graviditetsvecka 24 samt under vissa förutsättningar ända tills beräknad förlossning. Bland de förutsättningar som godkänns är "när fostret saknar livskraft" och "för att skydda patientens liv eller hälsa", vilket omfattar mental hälsa. Läs mer >> Genom att New Yorks nya abortlag inte faller under delstatens strafflag, utan klassas som en hälsovårdslag, försöker man undvika att lagen blir ogiltig, om högsta domstolen skulle komma att upphäva Roe mot Wade, det domslut som 1973 kom fram till att kvinnor i USA har grundlagsskyddad rätt till abort. Läs mer >>

Radikal abortlagstiftning i Vermont

Delstaten Vermont har gått ett steg längre i samma strävan genom att förklara abort som "grundläggande rättighet" och förbjuder statliga institutioner att störa eller begränsa tillgången till fri abort fram till förlossningen. Det betyder i klartext att vilken som helst graviditet enligt lag får avslutas när som helst med en abort, av vilket skäl som helst.

– De kan påstå hur mycket de vill att de endast gör om lagen för att reflektera nuvarande praxis, men vi har nu den mest radikalt liberala abortlagstiftningen i hela landet. Det här kommer att göra obegränsad, oreglerad fri abort lagligt svart på vitt, säger Mary Beerworth, ordförande för organisationen Right to Life i Vermont till tidningen Washington Times.

Bara tre dagar före beslutet hade delstatspolitikerna i Vermont röstat igenom ett ändringsförslag, som kommer att göra Vermont till den första delstat som grundlagsfäster rätten till "personlig reproduktiv frihet", om det går igenom. Förslaget behöver även röstas igenom igen av politikerna 2021–2022 och sedan få ja i valet i november 2022 innan det upptas som grundlag. Däremot behöver lagförslaget, som förklarar abort som en "grundläggande rättighet", endast guvernörens underskrift innan det blir verklighet.

– Lagstiftarna i Vermont ville gå längre än New York, och det har de gjort. New York har gjort abort till ett undantag av hälsoskäl, och det kommer förmodligen att bli missbrukat, men Vermont har ingenting. Ingenting!, säger Mary Beerworth.

Även delstaten Virginia tillåter, på samma villkor som New York, abort fram till beräknad förlossning.

Fler delstater begränsar abort

Samtidigt drar delstaterna Mississippi, Iowa, Kentucky, Tennessee och Georgia gränsen för abort när fostrets hjärtslag går att upptäcka. Läs mer >> Senaten i delstaten Alabama godkände nyligen ett lagförslag som kommer att förbjuda abort i alla lägen utom då kvinnans liv är i fara. Förslaget syftar till att förmå USA:s högsta domstol att ompröva domen Roe v. Wade. Läs mer >> 

I delstaterna New Mexico, North-Carolina, Montana, Illinois, Nevada och Rhode Island bearbetas nya lagförslag för att sänka gränsen för när under graviditeten man får göra abort.

Källor: GOPUSA (www.gopusa.com), Washington Times (www.washingtontimes.com) och LifeNews (www.lifenews.com)