Nya etiska riktlinjer för Irlands läkare med samvetsbetänkligheter

16 september 2019

Efter att Irland tidigare i år legaliserade abort har nu det medicinska rådet uppdaterat sina etiska riktlinjer för läkare. Etikdokumenten riktar sig särskild till läkare som har samvetsbetänkligheter mot särskilda behandlingar, förfaranden eller vård, inte bara i samband med abort.

Den uppdaterade handboken för professionellt beteende och etik för läkare fastslår att abort är tillåtet enligt lagen som infördes 2018. Läs mer >> Den säger att läkare har en skyldighet att tillhandahålla vård, stöd och uppföljning för kvinnor som har gjort abort. Läkare får vägra att tillhandahålla abort eller delta i aborten eller annan laglig behandling eller vårdform som strider mot deras uppriktiga etiska eller moraliska värden. Men riktlinjerna trycker också på skyldigheter som läkaren har gentemot patienten i sådana situationer.

Alla måste informeras

Vid samvetsbetänkligheter mot en behandling eller vårdform, skall patienten, kollegor och, i förekommande fall, arbetsgivaren så snart som möjligt informeras. Vidare måste patienten informeras om att hon har rätt att söka behandling hos en annan läkare; och patienten måste ges tillräckligt information för att möjliggöra en säker, effektiv och snabb överföring till en annan läkare för önskad behandling. Läs mer >> 

Man bör hjälpa till att göra det så enkelt som möjligt för patienten, heter det vidare. När man diskuterar remissen till annan vårdpersonal, bör det ske varsamt och med respekt för att minimera besväret som ett sådant beslut kan orsaka. Man bör se till att patientens vård inte avbryts och att tillgången till vård inte hindras, manar de nya riktlinjerna.

Ingen falsk eller vilseledande information

Riktlinjerna kräver vidare att läkare inte bör ge falsk eller vilseledande information eller avsiktligt hindra patientens tillgång till behandling pga. läkarens samvetsbetänkligheter. Om patienten inte kan ordna sin egen överföring bör läkaren arrangera detta åt henne. I en nödsituation måste läkaren prioritera att ge den vård och behandling som patienten behöver.

– Majoriteten av de införda ändringarna skall läsas ur den praktiserande läkarens synvinkel och inte isolerat för någon behandling. De etiska riktlinjerna innehåller vägledning och information om olika frågor som dagligen påverkar läkaryrket, och vi uppmanar läkare att konsultera den här upplagan för att få de mest aktuella, relevanta och inkluderande råd, säger Suzanne Crowe, ordförande för den etiska arbetsgruppen.

Källa: The Irish Times (www.irishtimes.com)