Olika viljor om dödshjälp för dementa i Belgien

16 maj 2019

I Belgien tillåts dödshjälp endast för fullt medvetna och beslutskapabla patienter. Wim Distelmans, som förespråkar dödshjälp och är ordförande i landets övervakningskommitté, är en av dem som gärna skulle se att även dementa får tillgång till dödshjälp. Samtidigt har landets läkarförening stramat upp reglerna. 

Professor Wim Distelmans leder Belgiens eutanasikommission, det organ som bedömer huruvida dödshjälp utförs lagligt. Samtidigt är han ordförande för LEIF (Life End Information Forum), Belgiens ledande dödshjälpslobbyorganisation. LEIF har tagit initiativ till ett nätupprop för dödshjälp till dementa, som har skrivits under av bl.a. många välkända akademiker, journalister och politiker. Samma organisation har även publicerat tre korta filmer med dementa personer som innerligt talar för dödshjälp. Läs mer >>

– Varför väntar de på att prioritera denna grundläggande människo- och patienträttighet på den politiska dagordningen? När allt kommer omkring är ingen skyldig att ge eller genomföra dödshjälp, inte ens i den föreslagna lagändringen. Men man kan undvika många situationer som anses "nedbrytande" av de inblandade genom direktiv, som även gäller dem som lider av demens eller annan oförmåga, säger Wim Distelmans på LEIF:s hemsida.

Fler läkare måste samråda

Samtidigt har Belgiens läkarförening ändrat sin policy och har nu en mycket mer restriktiv syn på dödshjälp för psykiatripatienter. Enligt lag måste den behandlande läkaren söka råd från två kollegor, inklusive minst en oberoende psykiater, men enligt nya riktlinjer från läkarföreningen Orde van Artsen från den 29 april, skall den behandlande läkaren inte bara samråda med en utan två oberoende psykiatrer, som bör mötas för att diskutera ärendet. I de nya riktlinjerna står bl.a. följande:

  • "Läkaren som överväger dödshjälp för en psykiatripatient skall gå ett steg längre och fysiskt träffa de två psykiatrerna. Ett fysiskt möte resulterar i ett tvärvetenskapligt samarbete där varje läkare förklarar sina åsikter så objektivt som möjligt. Läkarna bör utarbeta ett gemensamt utlåtande och fatta ett gemensamt beslut, utan att behöva vara överens om allt.
  • Det rekommenderas att detta fysiska samråd omfattar alla vårdgivare som är i regelbunden kontakt med psykiatripatienten. Förutom vårdteamet rekommenderas att psykologer och psykoterapeuter, som är medansvariga för patientens vård, tas med i samrådet."

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)