Oregon nära att bredda dödshjälpslag

30 april 2019

Till skillnad från Kanada och Benelux-länderna är dödshjälp genom injektion inte lagligt i USA, utan patienten måste själv inta en dödlig medicin. Nu pågår bearbetning av ett lagförslag i Oregon som skall tillåta läkare att mer aktivt hjälpa till vid självmord, utan några krav på tillsyn och belägg att inget tvång förekommit.

Enligt lagförslaget, House Bill 2903, som drivs av dödshjälpsorganisationen End Choices, skall begreppet terminal sjukdom, när patienten bedöms ha mindre än sex månader kvar att leva, utvidgas till "ett degenerativt tillstånd som vid en viss punkt i framtiden blir orsak till patientens död". Läs mer >> 

Representanthuset i Oregon har redan godkänt et annat lagförslag, House Bill 2217 som tillåter alla metoder, även infusion och injektion, vid läkarassisterat självmord, med 37 röster mot 21. Nu väntas lagförslaget behandlas i senaten. Kritiker varnar för att det innebär att läkare måste ta en mer aktiv roll i dödshjälp. Läs mer >> 

 Källa: KLCC (www.klcc.org)