Oro bland nederländska dödshjälpsläkare

09 september 2019

I Nederländerna leder osäkerheten över dödshjälp bland husläkare till att antalet remisser till en dödshjälpsklinik i Haag ökade med 15 procent i år jämfört med förra året. Flera läkare står under brottsutredning för att ha gett dödshjälp till dementa.  

Dödshjälpskliniken Levenseindeklinieken i Haag grundades 2012 för att kunna ge dödshjälp till patienter vars husläkare inte godkände deras begäran. För några år sedan verkade antalet förfrågningar till kliniken stabiliseras till ca. 210 i månaden. Sedan början av året har antalet ökat till i genomsnitt 256 i månaden, med rekord på 308 i juli. Läs mer >>  

– Läkare har blivit mer oroliga. De skickar fler patienter till oss. Vi från kliniken kontaktar varje läkare som vägrar ge patienten dödshjälp för att ta reda på varför. Osäkerhet är för närvarande den främsta anledningen till att läkare ber om vägledning, säger Steven Pleiter, verksamhetschef för Levenseindekliniek. 

Pågående brottsutredningar

Oron bland läkare började 2017 när åklagarmyndigheten inledde en brottsutredning av en läkare som gav dödshjälp till en 74-årig kvinna med fortskriden demens. I ett tidigt stadium hade kvinnan begärt dödshjälp men när hon placerats på vårdhem gjorde hon motsatta uttalanden. Läkaren utförde slutligen dödshjälp i samråd med kvinnans familj. Hennes fall togs upp av domstolen i förra veckan. Läs mer >> 

Rättsväsendet vill skapa tydligare standard kring mer komplexa fall av dödshjälp. För närvarande pågår ytterligare tre brottsutredningar, varav två gäller läkare vid Levenseindeklinieken. Läs mer >>  

En läkare som brottsutreddes varnade nyligen sina kollegor i en artikel publicerad i den nederländska läkartidningen Medisch Contact: "Var försiktigt med vad du skriver i rapporter. I din ärlighet och uppriktighet ger du allt du har. I ett brottmål är det omedelbart bevis. Som läkare har du ingen aning om vad som kan hända dig", skriver läkaren vars mål i slutändan avvisades. 

Källor: De Volkskrant (www.volkskrant.nl) och NLTimes (nltimes.nl)