Oro i Skottland om att NIPT-test ökar aborter pga. Downs syndrom

04 juni 2019

I Skottland visar aktuell statistik från den offentliga vården att antalet aborter pga. Downs syndrom har ökat med 48 procent sedan 2010. Uppgifterna är oroande, anser berörda grupper, eftersom ökningen skett redan innan den offentliga mödravården har infört NIPT-testet, det blodprov som visar kromosomavvikelser redan tidigt i graviditeten.

Ökningen tros bero på att den privata vården numera erbjuder NIPT-testet, skriver organisationen Don’t Screen Us Out, en sammanslutning av grupper som arbetar med personer med Downs syndrom, i ett pressmeddelande. Läs mer >> Antalet aborter pga. Downs förutspås öka markant när NIPT-testet kommer att införas i fosterdiagnostikprogrammet inom den offentliga mödravården nästa år, vilket Skottlands regering föreslagit.

92 fler aborter pga. Downs syndrom

Enligt en nationell pilotstudie över NIPT-testet i England och Wales förväntas man där upptäcka 102 fler barn med Downs syndrom varje år. Med tanke på att 90 procent av dem som vet om att de väntar ett barn med Downs syndrom gör abort, skulle detta innebära en ökning med 92 aborter varje år, vilket motsvarar 13 procent färre barn födda med Downs syndrom i England och Wales. Läs mer >>

Samma resultat förväntas i Skottland när testet kommer att ingå i den offentliga vården, och Don’t Screen Us Out befarar att det får djupgående negativ inverkan på människor med Downs syndrom. Organisationen uppmanar därför Skottlands hälsominister Jeane Freeman att fördröja det nya testet tills regeringen konsulterat människor berörda av Downs och tills de etiska frågor som screeningen ger upphov till, som har bekräftats av Skottlands regering, har lösts genom vårdreformer.

Som mamma till en 19-årig flicka med Downs syndrom är det mycket oroande att se att antalet aborter pga. Downs syndrom i Skottland har ökat med 48 procent sedan 2010. Tyvärr är detta troligen bara toppen av isberget. Om Skottlands regering genomför förslaget att tillhandahålla NIPT-testet inom den offentliga vården, visar prognoser att det sannolikt kommer att bli en markant ökning av antalet barn med Downs syndrom som aborteras, säger Lynn Murray från Don’t Screen Us Out.

Fler äldre kvinnor gör abort

Samtidigt visar fjolårets statistik från Skottland att fler äldre kvinnor gör abort och att antalet är rekordhögt. Enligt uppgifterna gjordes 13 286 aborter, vilket motsvarar nästan 13 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–44 år). Bland 30-39 åringar ökade antalet aborter med mer än tio procent mellan 2007 och 2018.

Källor: Don't Screen Us Out (dontscreenusout.org) och The Scotsman (www.scotsman.com)