Övergivna embryon på amerikanska fertilitetskliniker

28 augusti 2019

I USA finns ett stort antal frysta embryon, övergivna i lagringstankar av kvinnor som har fått ivf-behandling men inte längre är intresserade av att få barn. Experter efterfrågar nu tydligare riktlinjer för antal embryon som får skapas för att undvika problemet. 

Fertilitetsläkaren Craig Sweet, som har sin klinik i Fort Myers i Florida berättar för nyhetstjänsten NBCNews att 21 procent av embryon på hans klinik är övergivna. Anledningen till att embryon övergivs varierar, enligt Craig Sweet. En intern studie på hans klinik antyder att det kan bero på antalet barn familjen redan har, ekonomin eller att föräldrarna har skilt sig. Årsavgiften för att lagra frysta embryon är mellan 500 till 1 000 dollar (ca 4 800–9 600 kr) eller till och med vara högre, beroende på klinik. 

Okänt antal övergivna embryon

Eftersom embryon är ägg som har befruktats – och därför är ett potentiellt liv – är övergivna embryon ett verkligt dilemma:

– Det amerikanska sällskapet för assisterad reproduktiv teknologi (ASRM), som ger viktig vägledning för fertilitetsläkare, har lagt fram många skrivelser som visar att embryon förtjänar respekt. Övergivna embryon är ett etiskt problem, säger Craig Sweet. Läs mer >>  

Det är inte känt hur många frysta övergivna embryon som finns på de mer än 500 fertilitetsklinikerna i USA. Experter räknar med hundratusentals embryon: 

– Övergivna embryon är ett stort problem och det finns överallt. Det måste finnas hårdare riktlinjer för antal embryon som får skapas, säger embryologen Christine Allen. 

Få talar om övergivna embryon

Även om kliniker har olika definitioner avseende övergivna embryon är situationen generellt att lagringsavgiften för fryst embryo inte är betald på fem eller fler år och brev och samtal från kliniken inte besvaras. En del kliniker anser att embryon övergivits redan efter ett år. 

– Vi har embryon som ingen gör anspråk på och ingen betalar lagringen för och vi vet inte var ägarna är. Problemet är att även om ett embryo anses övergivet, även om det finns ett kontrakt på plats, är det mycket svårt att bli av med det. Vad händer om endera dagen någon dyker upp och frågar efter sitt embryo? Och man hamnar på tidningens första sida för att ha förstört någons embryo? Därför förstörs inga övergivna embryon, säger Pasquale Patrizio, som leder för Yale Fertility Center. 

Enligt läkarna Pasquale Patrizio och Craig Sweet tas frågan om övergivna embryon ibland upp vid globala fertilitetskonferenser. Craig Sweet kallar det för "elefanten i rummet", som det varken diskuteras eller talas om offentligt. 

Källa: NBCNews (www.nbcnews.com)