Riskfylld metod som fertilitetsbehandling i Grekland

24 april 2019

I Grekland har en kvinna fött en pojke med hjälp av den kontroversiella metoden mitokondrieöverföring, där en cellkärna från en kvinnas ägg överförs till ett annat, donerat ägg och barnet därmed får arvsanlag från tre personer. Kritiker vänder sig mot att den osäkra metoden använts som fertilitetsbehandling, eftersom den ursprungligen togs fram för att förhindra sjukdomar.

Pojken föddes i början av april vid fertilitetskliniken Institute of Life i Aten av en kvinna med fertilitetsproblem. Läkarna menar att de skapar medicinsk historia men flera forskare har uttryckt oro över att man använt metoden vid infertilitet, eftersom den ursprungligen inte utvecklades för det. Läs mer >> 

Metoden togs fram för att undvika att defekta gener från mitokondrierna, en del av cellen utanför kärnan, förs vidare. Cellkärnan från en drabbad kvinnas ägg förs över i en frisk kvinnas ägg, som sedan befruktas. Barnet som föds har därför dna från två kvinnor – vanligt dna från en kvinna och mitokondrie-dna från en annan – samt dna från pappan, varför man talar om embryon med "tre föräldrar". Metoden har varit godkänd i Storbritannien sedan februari 2015. Läs mer >> 

"Riskerna inte helt kända"

Det första barnet som skapades med hjälp av metoden föddes 2016 i Mexiko. Mamman bar på gener för Leighs syndrom, en dödlig neurologisk störning kopplad till gener i mitokondrierna. Läs mer >>

För kvinnan i Aten var det inte mitokondriella sjukdomar utan fertilitetsproblem som motiverade ingreppet. Pga. dålig äggkvalitet hade hon genomgått fyra misslyckade ivf-behandlingar. Kliniken planerar att rekrytera ytterligare 25 kvinnor under 40, som har diagnostiserats med infertilitet på grund av dålig äggkvalitet, och som har gått igenom minst två misslyckade ivf-behandlingar.

Enligt Tim Child från fertilitetskliniken Oxford Fertility är riskerna med metoden inte helt kända. Djurförsök visar att felaktig matchning mellan mitokondrie-dna från donatorn och dna från mamman och pappan kan orsaka tidigt åldrande och påverka metabolism och fetma. Läs mer >>

– Riskerna kan anses vara acceptabla om de används för att behandla mitokondriella sjukdomar, men inte i denna situation, när ytterligare en ivf-behandling skulle kunna lyckas, säger Tim Child.

Källa: New Scientist (www.newscientist.com)