Samband mellan fertilitetsbehandling och barncancer

19 december 2019

Enligt en studie, på över en miljon barn födda i Danmark, ökade risken för barncancer för dem som var frysta som embryo jämfört med barn tillkomna utan fertilitetsbehandling. Risken är liten men statistiskt markant, betonar studieförfattarna.

Ett ökande antal barn över hela världen föds efter fertilitetsbehandling. Det är fortfarande oklart om risken för barncancer utgörs av själva behandlingen, de speciella läkemedlen, metoden som används eller den underliggande infertiliteten.

Studien gjordes med hjälp av danska befolkningsuppgifter samt infertilitetsregistret, som inkluderade 1 085 172 barn födda i Danmark mellan 1 januari 1996 och 31 december 2012 samt deras föräldrar. Totalt diagnostiserades 2 217 barn med cancer (uppföljning skedde 1996–2015).

Risken fördubblas

Vid överföring av frysta embryon är risken mer än dubbelt så stor att barnet utvecklar barncancer, särskilt leukemi och neuroblastom, enligt rapporten i JAMA (doi:10.1001/jama.2019.18037).

– Vi hittade inga ökade risker med andra typer av fertilitetsbehandlingar, säger studieledaren Marie Hargreave vid det danska forskningscentret Kræftens Bekæmpelse till nyhetstjänsten Reuters.

Hon efterfrågar mer forskning och betonar att den ökade risken är mycket liten för individen eftersom barncancer är mycket sällsynt. I Danmark föds flest barn i världen med hjälp av fertilitetsbehandlingar, 2018 var det nästan tio procent, enligt JAMA.

Källor: Reuters (www.reuters.com) och JAMA (jamanetwork.com)