Samvetsfrihet omdebatterat i Kroatien

03 april 2019

I Kroatien påminde hälsoministern Milan Kujundžić nyligen om att lagstiftningen om samvetsfrihet vid abort måste efterlevas samtidigt som abort skall vara tillgänglig.

Enligt Kroatiens hälsominister Milan Kujundžić bör "allt som strider mot etiska och moraliska principer fördömas". Uttalandet kom som kommentar till ett fall i Dubrovnik, där en kvinna gjorde abort utan bedövning eftersom narkosläkaren inte ville delta. Sjukhuset borde ha tillkallat en annan läkare, vilket måste göras om en kollega åberopar samvetsfrihet, sade ministern.

Milan Kujundžić berättade också om att en ny abortlag är under förberedelse:

– För närvarande analyserar vi grundligt internationell praxis, sade Milan Kujundžić.

Det pågår en politisk strid i Kroatien om en ny abortlagstiftning där oppositionen i ett öppet brev uppmanat hälsominister Milan Kujundžić att skydda patienternas rättigheter när vårdpersonal åberopar samvetsfrihet vid abort och assisterad befruktning.

Stort antal vårdpersonal åberopar samvetsfrihet

Oppositionen menar att situationen där vårdpersonal åberopar rätten till samvetsfrihet har blivit ohållbar. De uppmanar hälsoministern att klargöra regler om vem som får åberopa samvetsfrihet och när det får göras så att patienters rättigheter inte påverkas. Det öppna brevet föranleddes av rapporter om att ett stort antal vårdpersonal, särskilt narkosläkare och barnmorskor, vägrar att delta i vissa ingrepp och åberopar sin rätt till samvetsfrihet.

Enligt en rapport skulle varannan barnmorska vilja åberopa samvetsfrihet om klausulen vore tydligare definierad i regelverket för barnmorskor, skriver nyhetstjänsten Total Croatia News.

Källa: Total Croatia News (www.total-croatia-news.com)