Socialstyrelsen osäker över abortrapportering

23 maj 2019

Enligt färsk statistik från Socialstyrelsen utfördes knappt 36 000 aborter förra året. Det motsvarar ca 19 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15-44 år), vilket är en minskning från 2017 då det rapporterades närmare 20 aborter per 1 000 kvinnor. Socialstyrelsen är dock osäker på om den lägre nivån speglar en faktisk minskning av antalet aborter eller om det beror på större bortfall i rapporteringen.

Socialstyrelsen rapporterar även att antalet tonårsaborter har minskat och nästan halverats jämfört med 2009. Abort är fortsatt vanligast bland kvinnor i åldern 20–29 år. Läs mer >> 

– Att aborterna minskar bland yngre kvinnor kan dels bero på ekonomiska subventioner av preventivmedel, och dels att kvinnor i större utsträckning än tidigare använder långtidsverkande preventivmetoder, som hormonspiral och p-stav, säger Inga-Maj Andersson, barnmorska och utredare vid Socialstyrelsen.

Långtidsverkande preventivmedel allt vanligare

Enligt Socialstyrelsen fick drygt 16 000 flickor i åldern 15–19 år recept på långtidsverkande preventivmedel utskrivna förra året, jämfört med ca 7 000 år 2006. Samtidigt kan man se en minskning i förskrivningen av korttidsverkande preventivmedel som p-piller, p-spruta och vaginalring.

Tidiga aborter ökar

Aborterna utförs allt tidigare i graviditeten och den vanligaste metoden är medicinsk abort, som fullföljs i hemmet. Läs mer >> De två senaste åren var 93 procent av alla rapporterade aborter medicinska. Förra året gjordes 84 procent av alla aborter före graviditetsvecka nio, 1994 var motsvarande andel 55 procent.

– Detta kan bero på olika saker. Till exempel att allt fler aborter görs med medicinsk metod. På en del kliniker kan de handläggas av särskilt utbildade barnmorskor på delegation av läkare. Något som har visat sig öka tillgängligheten och minska väntetiderna. Kvinnan kan därmed få tillgång till abort i ett tidigare skede i graviditeten, säger Inga-Maj Andersson.

Socialstyrelsen påpekar att tillbakagången av antalet aborter bör tolkas försiktigt på grund av en ändring i datainsamlingsrutinerna år 2014, vilket bl.a. försvårar bortfallskontrollen i rapporteringen. Läs mer >> 

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)