Strängare regelverk för genmodifiering på gång

28 februari 2019

Efter att den kinesiska forskaren He Jiankui tillkännagav att han hade ändrat arvsmassan på ett flertal barn på embryostadiet kommer nu krav på strängare regelverk för att i framtiden undvika oetisk dna-manipulering.

Vid World Economic Forum i Davos i Schweiz i januari påpekade Victor Dzau, ordförande för den amerikanska vetenskapsakademin National Academy of Medicine, att de nuvarande riktlinjerna för genmodifiering av könsceller och embryon "inte är tillräckligt tydliga". Han efterlyste en översyn av de nuvarande rekommendationerna och meddelade att en kommission är i färd med att "skapa ett strängare regelverk".

Den brittiska och den kinesiska vetenskapsakademin samt andra internationella vetenskaps- och läkargrupper har redan börjat uppdatera sina riktlinjer. Syftet är att "göra det svårare för fuskande forskare att rättfärdiga oetisk forskning" efter att den kinesiske forskaren He Jiankui genmodifierat flera barn. Läs mer >> Hans forskning skedde dock i enlighet med de riktlinjer som utfärdades 2017 av den amerikanska vetenskapsakademin.

Världshälsoorganisationen (WHO) kommer att "tillsätta en ad hoc-kommitté för genredigering i början av mars, med syfte att ge rekommendationer och vara bollplank för forskare, för att klargöra hur långt de kan driva sin forskning inom genredigering och för att anta en internationell gemensam ståndpunkt i denna fråga".

Källa: Génèthique (www.genethique.org)