Surrogatmammas död sätter press på ny lagstiftning i Indien

14 oktober 2019

På ett sjukhus i indiska New Delhi avled nyligen en surrogatmamma samtidigt som den nya strängare lagstiftningen, som förbjuder surrogatmoderskap för utlänningar, väntar på godkännande av det indiska parlamentets båda kammare. 

Den 42-åriga kvinnan var gravid med tvillingar i vecka 17 när hon dog. En undersökning visade att hon tidigare hade flera sjukdomar som tuberkulos, vattenskalle och depression och att hon inte hade fått korrekt undersökning före graviditeten. Om riktlinjerna hade följts hade hon inte kunnat bli surrogatmamma. Läs mer >>  

– Detta fall återspeglar bristen på reglering av kommersiellt surrogatmoderskap i Indien och dess påverkan på fattiga kvinnors liv, som riskerar sina liv för pengar, säger Sudhir Gupta, professor för rättsmedicinsk vetenskap vid sjukhuset där kvinnan avled, till tidningen Times of India. 

Läkarna vid denna klinik kräver i ett gemensamt dokument att det snabbt införs strängare lagstiftning för surrogatmoderskap för att förhindra att liknande händer igen. "Avsaknad av strikt reglerande lagar har utnyttjats av surrogatagenturer att ekonomiskt utnyttja beställande par såväl som fattiga surrogatmammor", skriver läkarna. 

"Ny lagstiftning brådskande"

Lagförslaget som skall reglera surrogatmoderskap bearbetas för närvarande i parlamentets kammare Rajya Sabha. Tidigare i år godkändes det i kammaren Lok Sabha. Läs mer >> Enligt föreslaget skall nya åtgärder vidtas för att skydda surrogatmamman och det beställande paret. Surrogatmoderskap skall bara vara tillgängligt för infertila "nära släktingar" till surrogatmamman, och de måste vara indiska medborgare. Det kommer också att finnas begränsningar avseende de inblandades ålder, civilstånd, hälsa och hemvist, och alla former av kommersiellt surrogatmoderskap skall förbjudas. 

– En grov uppskattning visar att det finns 2 000 till 3 000 illegala surrogatkliniker i landet. Hela frågan är helt oreglerad. En ny lagstiftning är brådskande, säger hälsominister Harsh Vardhan till tidningen Times of India. 

Källor: Times of India (timesofindia.indiatimes.com) och BioNews (www.bionews.org.uk)