Surrogatverksamhet flyttar från Asien till Kenya

11 juni 2019

Kenya har blivit ett nytt land för surrogatmoderskap efter att Indien och Thailand har förbjudit utländska medborgare från att anlita surrogatmammor.

Enligt tidningen The Australian fick fem barn födda av kenyanska surrogatmammor medborgarskap i Australien förra året. För tre år sedan var det ingen. USA är annars det främsta målet för australier som vill få barn genom surrogatmoderskap, och andra länder som används är Ukraina och Georgien.

Ett antal kliniker marknadsför surrogatmoderskap i Kenya på internet, men landet ses av insatta som en "högriskdestination". Det finns ingen lagstiftning som reglerar surrogatmoderskap och klimatet är tufft. En hemsida varnar: "Observera att Kenya är en homofob nation; om ni är ett homosexuellt par kommer du och din partner inte att kunna vistas på sjukhuset tillsammans. Du kommer också att få upprepade frågor som ’Var är din fru / Var är barnets mamma?’ när ni lämnar sjukhuset. Medborgarskapsprocesser för australier har visat sig vara långa."

Höga risker

En annan webbsida förklarar spridningen av surrogatkliniker med att hänvisa till Kenyas grundlag: "Den kenyanska grundlagen garanterar rätten att bilda och vara en del av en familj – vilket går så långt som att beskriva familjen som den naturliga och grundläggande enheten i samhället och den nödvändiga grunden för social ordning. Så det är inte överraskande att ivf och surrogatmoderskap är allmänt accepterade i Kenya, samtidigt som religiösa ledare är skeptiska."

De flesta kliniker är en avknoppning från indiska ivf-kliniker, och surrogatmoderskap i Kenya är ett jämförelsevis billigt alternativ (endast 45 000 US-dollar, ca 420 000 kr). Minst en amerikansk surrogatförmedling har dock dragit sig ur landet på grund av riskerna.

Källor: The Australian (www.theaustralian.com.au) och BioEdge (www.bioedge.org)