Svårare för blivande föräldrar att få besked om ofött barns kön i Skottland

07 februari 2019

I Skottland undviker barnmorskor på vissa sjukhus numera att informera om barnets kön av rädsla för rättsliga åtgärder ifall de har sett fel samt för att undvika könsselektiva aborter.

Det har blivit en regel snarare än ett undantag för blivande föräldrar att ta reda på om de väntar en pojke eller en flicka. Inom den offentliga vården i Skottland har dock fyra av 14 sjukhusstyrelser beslutat att personalen inte får avslöja ofödda barns kön längre.

Vid ett sjukhus ändrades policyn efter att vårdpersonalen hade utsatts för verbala övergrepp när man inte kunde se barnets kön. Hot om rättsliga åtgärder och oro för att en del väljer abort efter att man fått reda på könet har också lett till beslut om att inte längre fastställa det.

Abort när det är en flicka

Föräldrar som har fått felaktiga besked om barnets kön har i vissa fall hotat med rättsliga åtgärder:

– Jag hade ett fall där ett par fick besked om att de väntade en flicka och allt de hade var rosa. Även barnkammaren var inredd i rosa och sedan fick de en pojke, berättar en barnmorska för tidningen The Sunday Post.

En annan barnmorska hade liknande upplevelser och berättar även om sin oro för att en kvinna som väntar en flicka gör abort pga. könet:

– Hotet om rättsliga åtgärder är överhängande om vi säger fel. Och vissa kvinnor vill inte fortsätta graviditeten när de får höra att de väntar en flicka, berättar barnmorskan.

Blir inte alltid rätt

I Skottland skall nu policydokumenten på vissa sjukhus ändras för att klargöra att "könet inte fastställs" ifall inte den gravida kvinnan behöver informeras om ett medicinskt tillstånd. Elizabeth Duff, policyrådgivare för välgörenhetsorganisationen National Childbirth Trust, påminner om att det inte alltid möjligt att säkert bestämma ett ofött barns kön med ultraljud:

– Självklart vill många föräldrar få reda på barnets kön när de är på ultraljudsundersökning – det är spännande, gör det möjligt för dem att planera och kan hjälpa till vid anknytningen till barnet. Men på grund av många faktorer som t.ex. tydligheten på bilden och barnets ställning kan ultraljud inte garantera att man alltid kommer att kunna fastställa barnets kön korrekt, säger Elizabeth Duff.

Källor: The Sunday Post (www.sundaypost.com) och Christian Today (www.christiantoday.com)