Sverigebesök av världsledande expert på etik kring dödshjälp

14 februari 2019

I veckan besökte psykiatern Mark Komrad Stockholm för att informera politiker och läkare, forskare och vårdpersonal om utvecklingen av dödshjälp i hela världen.

Mark Komrad är flerårig ordförande i American Psychiatric Associations etikkommitté och rådgivande i Världsläkarföreningen om etiska frågor gällande dödshjälp.

I USA legaliserades läkarassisterat självmord redan 1997 i Oregon, därefter dröjde det till 2008 innan Washington följde efter. Sammanlagt finns nu läkarassisterat självmord i sju delstater samt i District of Columbia. Under 2018 var det 17 delstater där man aktivt röstade nej till att införa dödshjälp. Läs mer >> 

Det som är gemensamt för alla jurisdiktioner som tillåter dödshjälp i olika former är att antalet fall ökar markant under få år. I Kanada ökade antalet med 30 procent under sista halvåret 2017, i Nederländerna med 350 procent mellan 2003 och 2017, och i Belgien med 900 procent mellan 2003 och 2016. Den främsta orsaken varför människor efterfrågar dödshjälp är rädsla och oro inför döden, enligt Mark Komrad.

Lagen utvidgas till att gälla allt fler grupper, i t.ex. Belgien och Nederländerna ges dödshjälp vid icke-terminala sjukdomar, psykiatriska tillstånd, till barn samt till människor i påfrestande livssituationer eller som känner att de har levt klart sitt liv. Läs mer >> 

Mark Komrad berättar om delstaten Ontario, där läkare måste hänvisa till en kollega om man själv inte vill assistera vid självmord. Om läkaren inte säkerställer att patienten får möjlighet till assisterat självmord riskerar man sin legitimation, eftersom det varken anses vara etiskt eller lagligt att följa sitt samvete. Det finns rapporter från läkare som vittnar om hur de indirekt tvingats assistera vid självmord mot sin övertygelse. I annat fall uppmanas de till att leta efter ett annat yrke.

Dödshjälp med organdonation blir också en allt mer aktuell fråga. Mark Komrad pekar på ironin i att det marknadsförs som en god livräddande gärning, samtidigt som det bygger på att en människa måste avsluta sitt liv. Läs mer >> 

Autonomi har blivit till ledstjärna i vården på många ställen i världen, dvs. att patienten själv får bestämma i större utsträckning än tidigare. Samtidigt förekommer det allt oftare i USA att försäkringar avslår dyra behandlingar och istället erbjuder att betala för läkemedel som kan användas för assisterat självmord. Läs mer >>

Det som ursprungligen var tänkt som en frihet till att få möjlighet att avsluta sitt liv har blivit till en plikt, utan hänsyn till anhöriga eller vårdpersonal, konstaterade Mark Komrad avslutningsvis under sina två föredrag.

Mark Komrad uppmanar Sverige att undvika att lagstifta om dödshjälp, eftersom det trots bästa avsikter blir omöjligt att begränsa lagen till endast de mest extrema fallen.

Mark Komrads besökte Sverige på inbjudan av Claphaminstitutet med finansiering från Livets fond.