Tillbakagång av antalet aborter i Danmark

08 maj 2019

I Danmark har antalet aborter under flera år legat stadigt på strax över 16 000 årligen. Nu meddelar Sundhedsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Socialstyrelsen, att antalet minskat till en lägre nivå; förra året gjordes 14 210 aborter.

Ser man på utvecklingen i antalet aborter från 2008 till 2018 finner man en halvering av tonårsaborterna, från 2 937 år 2008 till 1 340 tio år senare. Under samma tidsperiod minskade antalet aborter i alla åldersgrupper utom för kvinnor i åldern 25-29 år.

Danmark legaliserade abort 1973. I allmänhet minskade antalet aborter sedan 1970-talet fram till 2000 för att därefter ligga på runt eller strax över 15 000 årligen. Abort tillåts fram till graviditetsvecka 12 i Danmark och därefter endast med särskild tillåtelse. Runt 900 ansökte om sen abort 2017 och av dem fick över 90 procent tillstånd. Antalet tillstånd för abort pga. fosterskador är oförändrat.

Nya anledningar

År 2011 minskade antalet ansökningar om sen abort för första gången sedan fosterdiagnostik för alla gravida infördes 2004, och antalet tillstånd har sedan dess legat på runt 800 årligen. År 2017 gjordes 18 aborter efter graviditetsvecka 22. Läs mer >> Samtidigt som antalet tillstånd för abort pga. fosterskador ökade med nära 30 procent 2009-2017, minskade antalet tillstånd pga. dålig ekonomi eller låg ålder med 45 procent . Läs mer >> 

Fler dagen-efter-piller

Mellan 2008 och 2013 minskade antalet födda barn markant, vilket kan vara orsaken till att även antalet aborter minskade under denna period. Sedan dess har antalet födslar ökat igen, men ändå fortsätter antalet aborter att falla. När dagen-efter-piller började säljas receptfritt 2001 steg försäljningen som förväntat mycket tydligt. Efter några år stannade den av vid ca 100 000 doser årligen men nu har försäljningen ökat igen och 2016 såldes 107 000 paket – det största antalet hittills.

Källor: Retten till liv (rettentilliv.dk) och Sundhedsstyrelsen (www.esundhed.dk)