Transplantationskirurger föreslår hjärtdonation i samband med dödshjälp

12 februari 2019

Ett antal bioetiker har sedan en tid förespråkat organdonation i samband med dödshjälp i olika vetenskapliga artiklar. Nu har även en grupp transplantationskirurger publicerat en artikel där de argumenterar för hjärttransplantation i samband med dödshjälp och motiverar det med att fler liv skulle kunna räddas.

I Belgien och Nederländerna är dödshjälp med efterföljande organdonation både juridiskt och medicinskt möjligt. Det blir även alltmer socialt accepterat eftersom dödshjälp har varit tillåten sedan början av 2000-talet.

Man har dock hittills inte donerat hjärtan efter dödshjälp pga. problem med tillförsel av syrehaltigt blod, som är avgörande för den fortsatta hjärtfunktionen. I en artikel i The Journal of Heart och Lung Transplantation (doi.org/10.1016/j.healun.2018.07.014) diskuterar läkare och etiker från olika universitet och sjukhus i Belgien och Nederländerna huruvida det skulle vara juridiskt och etiskt korrekt att donera organ, i synnerhet hjärta, från levande patienter i samband med dödshjälp. Själva organdonationen skulle då bli den officiella dödsorsaken. Läs mer >> 

Får störa förtroendeförhållandet

"Det är vår övertygelse att en läkare alltid måste informera en patient som är medicinskt lämplig om möjligheten att donera organ, även om detta skulle kunna störa förtroendeförhållandet mellan läkare och patient. Många patienter väljer att inte fråga om donation eftersom de antar att det inte är möjligt i sammanhanget", skriver artikelförfattarna.

Läkarna hävdar att organdonation efter dödshjälp inte bidrar till att patienter instrumentaliseras: "En etisk invändning mot organdonation i samband med dödshjälp är att människor instrumentaliseras för att få organ; människor kan pressas till dödshjälp för organdonationens skull, medan allmänheten kan tro att dödshjälp endast beviljas för att möjliggöra organdonation. Organdonation bör därför bara diskuteras efter ett positivt beslut om dödshjälp", skriver de vidare.

Ta ut ett slående hjärta

Författarna argumenterar också att fördelarna med organdonation vid dödshjälp vad gäller de liv som räddas skulle kunna uppväga de negativa konsekvenser som metoden skulle kunna ha för allmänhetens förtroende.

Den amerikanske bioetikern Wesley J. Smith ser förslaget som ännu ett bevis på det sluttande planet när det gäller dödshjälp. Han skriver på sin blogg att han hoppas att "allmänheten aldrig kommer att vara beredda att acceptera att läkare tar en levande patient – som kanske inte ens är fysiskt sjuk – till operationssalen, ger bedövning och sedan tar ut ett hjärta som slår".

Källor: ScienceDirekt (www.sciencedirect.com) och BioEdge (www.bioedge.org)