Troskongregationen ger grönt ljus för att operera bort livmodern i vissa fall

10 januari 2019

Enligt katolska kyrkans lära är sterilisering moraliskt oacceptabelt, men hysterektomi, dvs. att operera bort livmodern, kan vara moraliskt acceptabelt om livmodern inte klarar av en graviditet, meddelar Troskongregationen.

Troskongregationen bekräftade nyligen sitt eget uttalande från 1993 i ett svar på frågor om att operera bort livmodern. Kongregationens tidigare dokument, som skrevs under av dåvarande kardinal Joseph Ratzinger 1993, fastställde att eftersom sterilisering inte är det primära målet är det moraliskt tillåtet att ta bort en "allvarligt skadad" livmoder om den utgör ett omedelbart, allvarligt hot mot kvinnans liv eller hälsa, även om det resulterar i permanent sterilitet.

Det 26 år gamla dokumentet avvisade hysterektomi eller sterilisering om skador på livmodern inte utgör någon akut risk för kvinnans liv eller hälsa men skulle utgöra en fara vid framtida graviditet. I sådana fall, skrev kongregationen, skulle ingreppet vara jämförbart med sterilisering, vilket inte kan tillåtas enligt katolsk morallära.

Fortplantning inte möjligt

I troskongregationens nya svar från den 10 december på "en fråga om hysterektomin kan godtas under vissa omständigheter" heter det: "Under senare år har vissa mycket specifika fall presenterats för den Heliga stolen om ’en annan fråga än den som undersöktes 1993, eftersom det nu handlar om situationer där fortplantning inte längre är möjlig".

Skillnaden ligger i "de medicinska experternas övertygelse om att det skulle sluta med spontan abort innan fostret nått livsduglighet om kvinnan skulle blir gravid. Här handlar det inte om svårigheter eller stora eller mindre viktiga risker, utan om ett par som saknar möjlighet till fortplantning", skriver Troskongregationen.

"Syftet med fortplantning är att föda barn men här är det inte biologiskt möjligt att föda ett levande barn. Därför handlar detta inte om ett defekt reproduktionsorgan eller risken att det inte skall fungera, utan vi står inför en situation där det naturliga slutet på en graviditet, dvs. att föda ett levande barn, inte kan uppnås. Det medicinska tillvägagångssättet bör därför inte bedömas vara mot reproduktionen", förklarar Troskongregationen.

Makarnas beslut

Troskongregationen poängterar att man inte godkänner hysterektomi som det enda eller bästa alternativet, eftersom det finns andra moraliska alternativ vid allvarliga livmoderskador, som att avstå från samlag under fertila perioder eller total avhållsamhet.

"Det är makarnas beslut, i dialog med läkaren och deras andliga vägledare, att välja väg genom att tillämpa de allmänna kriterierna för successiva medicinska ingrepp i deras fall och deras omständigheter", skriver Troskongregationen.

Källa: The Catholic Register (www.catholicregister.org)