Tyskland godkänner ändring av abortlag

26 februari 2019

Det tyska parlamentet har godkänt en ändring av landets abortlag som tidigare förbjöd "annonsering" för aborter. Nu får läkare och kliniker meddela att de utför aborter.

Förbundsdagen röstade med 371 mot 277 för att godkänna en översyn av landets abortlag, även känd som 219a. Den nya förordningen tillåter läkare och sjukhus att meddela på sina webbplatser att de utför aborter. Lagen, som var känd som ett "reklamförbud", förbjöd tidigare läkare att informera om att de genomför aborter. Läs mer >> 

Även i den uppdaterade lagen är det förbjudet för läkare och sjukhus att nämna vilken abortmetod de använder. Istället är det den tyska läkarsammanslutningen Bundesärztekammer, som skall tillhandahålla en lista på läkare och vilken abortmetod de använder.

Abortförespråkare anser att lagändringen fortfarande är otillräcklig och menar att så länge lagen finns kommer den inte bara att "förhindra tillgång till medicinsk korrekt information, utan även stigmatisera kvinnor och begränsa deras rättigheter".

Med lagändringen hoppas man även bidra till att läkarnas kvalifikationer utvecklas. Samtidigt höjs åldern för gratis receptbelagda preventivmedel från 20 till 22 år.

Abort är rent juridiskt olagligt i Tyskland men får sedan 1976 göras utan straffpåföljd.

Källor: Deutsche Welle (www.dw.com) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)