USA:s senat röstar mot vård av spädbarn som överlevt abort

06 mars 2019

I USA:s senat röstade förra veckan endast 53 senatorer för att barn som överlever abort skall omhändertas. Därmed nådde lagförslaget Born-Alive Abortion Survivors Protection Act inte de 60 röster som krävdes för att lagen skulle antas.

I Sverige föreslog Statens Medicinsk Etiska Råd förra veckan att Socialstyrelsen bör utreda förutsättningarna för att erbjuda feticid i samband med sena aborter, dvs. att man injicerar ett läkemedel i fostret innan aborten inleds, vilket gör att hjärtat stannar och barnet inte överlever aborten. Läs mer >> 

Även i USA talas det om barn som överlever abort. Ett lagförslag, Born-Alive Abortion Survivors Protection Act, för att säkerställa att barn som visar livstecken efter abort får laglig rätt till skydd och därmed även till vård, togs fram för omröstning i senaten förra veckan, men majoriteten röstade mot förslaget.

Abortöverlevare dör för att de inte får vård

Enligt Center for Disease Control (CDC) avled runt 143 barn som överlevt abort mellan 2003 och 2014 eftersom de inte fick vård. Men det händer också att de överlever; enligt Lila Rose, ordförande för en amerikansk pro-liferörelse, överlevde 16 barn i Florida förra året.

Melissa Ohden, som överlevde abort och en injektion av saltlösning dessförinnan, eftersom hon omhändertogs av en sjuksköterska, driver nu ett nätverk för abortöverlevare. Hon är besviken över omröstningen i senaten men samtidigt inte överraskad:

– Att lagen är nödvändig är jag ett levande bevis på. De demokrater som röstade emot denna lag visade oss att de är beredda att offra liv som mitt för att upprätthålla aborträtten. Inget barn borde behöva lämna sitt liv i en abortförespråkares eller vårdanställds händer, någon som får makt att bestämma över om det omhändertas eller inte, säger Melissa Ohden till nyhetsbolaget Fox News.

Nytt lagförslag med samma mål

Vid omröstningen lyckades man inte att få de 60 röster som krävs för att kunna avsluta debatten med en majoritet på två tredjedelar. Lagförslaget kommer dock att gå vidare till Representanthuset efter 30 dagar uppehåll genom en så kallad "discharge petition", förutsatt att det får stöd med 218 underskrifter. 

– Jag blev bestört igår kväll. Jag var i senaten och såg demokrater i den amerikanska senaten rösta ner lagförslaget och uppenbarligen omfamna vad jag tycker att vi alla måste kalla det, nämligen barnamord. Enligt grundlagen har varje amerikan rätt till liv, frihet och lika skydd. Jag tror inte att våra grundlagsfäder någonsin satte en åldersgräns för det, säger republikanen Ann Wagner, som driver lagförslaget, vid en presskonferens.

Republikaner i representanthuset vill nu prova en omröstning om en ny version av lagen som kräver vård när barn visar livstecken efter abort. Enligt det förslaget riskerar vårdpersonal böter eller upp till fem års fängelse om de inte "utövar samma yrkeskunskap, omsorg och noggrannhet för att bevara barnets liv och hälsa" som de skulle ge till ett barn som fötts i samma graviditetsvecka under andra omständigheter.

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com) och Katholische Nachrichten (kath.net)