Vad hände med Indiens förbud mot surrogatmoderskap?

18 december 2019

I Indien pågår en process att förbjuda surrogatmoderskap men lagstiftningen verkar ha kommit på avvägar. Den indiska journalisten och människorättsaktivisten Pinki Virani, som har fördjupat sig i ämnet i en aktuell bok, intervjuades av nyhetstjänsten MercatorNet om den senaste utvecklingen. 

Pinki Virani berättar för MercatorNet att arbetet för att förbjuda kommersiellt surrogatmoderskap i Indien påbörjades 2016. Lagförslaget passerade Lok Sabha, den ena kammaren i det indiska tvåkammarparlamentet, och gick vidare till parlamentets kammare Rajya Sabha. Rajya Sabha överlämnade lagförslaget till en kommitté till vilken berörda parter inbjöds. 

Pinki Virani var med i kommittén och förvånades över vissa personers ansträngningar att kunna fortsätta surrogatverksamheten, som utnyttjar kvinnor bara för att kunna ge andra människor genetiskt egna barn, menar hon. Lagförslaget gick igenom några förändringar och överlämnades till Lok Sabha och behövde bara lämnas vidare till Rajya Sabha när allmänna val hade annonserats. Överlämningen skedde aldrig och lagförslaget fick förfalla. 

Är infertilitet en sjukdom?

När premiärminister Narendra Modis regering återkom till makten infördes ett nytt lagförslag som godkändes av Lok Sabha. Klausulen – att en "nära släkting" skulle kunna vara altruistisk surrogatmamma – togs inte bort och lagförslaget verkade bli ytterligare ett misslyckande. Läs mer >> Det tog mycket lång tid att komma till Rajya Sabha där denna klausul med rätta har tagits upp, eftersom det inte finns någon definition av det, påpekar Pinki Virani. 

Vissa ledamöter i det styrande partiet gick in för att "kvinnor skulle få mer än ett barn" och att "indier boende utomlands bör tillåtas surrogatmoderskap" oberoende av om de länder de bor i tillåter det. Oppositionen började betrakta "infertilitet" som en sjukdom. Pinki Virani undrar när infertilitet blev en sjukdom, om den smittar, om man kan dö av den och klandrar FN, Världshälsoorganisationen WHO och läkemedelsindustrin för den beskrivningen. 

Surrogatmoderskap är alltid kommersiell

Lagförslaget ligger nu hos en parlamentskommitté vars rapport måste lämnas in i slutet av februari. Frågan är om premiärminister Narenda Modi och hälsominister Harsh Vardhan stöds av sitt parti, om de har modet att stå för sin övertygelse och kan stå emot den välorganiserade surrogatindustrin, som använder vetenskapen som täckmantel och som har goda kontakter bland politiker, undrar Pinki Virani. Läs mer >> 

Hon ifrågasätter vidare tanken på att surrogatmoderskap lyfter kvinnor ur fattigdom och pekar på att även altruistiskt surrogatmoderskap är kommersiell pga. ekonomisk ersättning till kvinnan samt inköp av sperma.   

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)