Vårdpersonal i Nordirland kräver rätt till samvetsfrihet

01 oktober 2019

I Nordirland har 815 läkare, sjuksköterskor och barnmorskor skrivit ett brev till Storbritanniens minister för Nordirland Julian Smith och hälsominister Richard Pengelly för att meddela att deras samvete inte tillåter dem att vara tysta i frågan om abort. 

I Nordirland är abort inte tillåten förutom om kvinnans liv är i fara eller vid allvarlig risk för hennes hälsa. Om inte parlamentet återställs senast den 21 oktober kommer dessa begränsningar att vidgas. I juli antog parlamentet i Westminster lagen om Nordirland (Executive Formation), som pålade Nordirlands regering skyldigheten att ge tillgång till abort. Föreskrifterna kommer att träda i kraft i slutet av mars 2020. 

Vårdpersonalen efterfrågar nu försäkran om samvetsfrihet – att de inte kommer behöva utföra eller hjälpa till vid aborter. Den nordirländska barnmorska Debbie Marshall säger till tidningen Belfast Telegraph att hon kommer att sluta som barnmorska, ett yrke hon älskar, om hon blir tvungen att hjälpa till vid aborter. Men hon litar på att ett system för samvetsfrihet kommer att införas för att förhindra det. Läs mer >>  

Laglig skydd för samvetsfrihet

De som undertecknade brevet menar att deras oro gäller gravida kvinnor och deras ofödda barn, och som kristna är det deras fasta tro att abort innebär ett "orättvist och våldsamt avslut på ett människoliv". Enligt läkaren Andrew Cupples finns inga förberedelser för att vårdpersonalen är beredd på lagändringen: Läs mer >>  

– Kärnan i denna fråga är om man har det rättsliga skyddet och den moraliska rätten att säga: 'Jag är ledsen, jag inte är glad åt detta, men lyssna, det finns en fantastisk tjänst som jag vill hänvisa dig till, som ger dig all den hjälp du behöver'. Jag vill att regeringen ger mig stöd i allt detta, säger Andrew Cupples. 

Grainne Doran, ordförande för Nordirlands läkarförening, menar att vårdpersonalens samvetsfrihet måste skyddas och ingå i alla riktlinjer men att det fortfarande finns många obesvarade frågor som gör personalen sårbar. Tillfällig vägledning skall finnas före slutet av oktober, enligt Grainne Doran. En grupp barnmorskor, som motsätter sig lagändringen, kräver av barnmorskeföreningen att det bör ordnas liknande laglig skydd för samvetsfrihet som i Storbritannien. Läs mer >> 

Källor: Belfast Telegraph (www.belfasttelegraph.co.uk) och BBC (www.bbc.com)