Vilseledande fråga om dödshjälp vid Nya Zeelands folkomröstning, kritiserar expert

03 december 2019

Den föreslagna frågan, som medborgarna i Nya Zeeland skall svara på vid en planerad folkomröstning om att legalisera dödshjälp, är "vag, smal och vilseledande". Det krävs en "rejäl och ärlig utbildningskampanj" för att möjliggöra att medborgarna fullt ut förstår innebörden i dödshjälp och assisterat självmord, säger etikern John Kleinsman. 

Dr John Kleinsman, som leder Nya Zeelands Catholic Bioethics Center, uttrycker sin oro över "den eufemistiska karaktären av lagförslagets benämning" – End of Life Choice Bill 2017 (lagen om att välja livslutet). 

– I enlighet med ett ändringsförslag, som lagts fram av det politiska partiet NZ First, är ordalydelsen i frågan för folkomröstningen nära knuten till lagförslagets titel: 'Stödjer du att lagen om att välja livslutet 2017 träder i kraft?' Detta är problematiskt eftersom formuleringen är vag, smal och vilseledande om vad exakt man röstar om, säger John Kleinsman. 

Många missförstånd

Vid en undersökning 2017 visade det sig hur mycket förvirring det finns kring termen "assisterat döende". I en enkätundersökning tyckte 85 procent att assisterat döende handlar om att stänga av livsuppehållande åtgärdar, som t.ex. respirator, 79 procent tyckte att det handlar om förfrågningar om att inte återuppliva och 67 procent tyckte att det gäller att inte fortsätta med medicinska undersökningar, behandlingar och operationer. Läs mer >>  

– Alla dessa saker är redan lagliga eftersom de resulterar i att människor dör av naturliga orsaker – deras underliggande medicinska tillstånd. Det krävs en rejäl och ärlig utbildningskampanj så att medborgarna exakt förstår vad lagförslaget skulle tillåta, dvs att legalisera att läkare och andra direkt skulle kunna avsluta patienters liv genom dödshjälp eller assisterat självmord. Det här är ingen enkel fråga, som vissa verkar tro, utan mycket komplex. Det medför många risker för alla, inte minst som det redan förekommer i Kanada, att människor väljer det på grund av bristande vård i livets slutskede och att andra hälsovårdstjänster saknas, säger John Kleinsman. 

Källa: NZ Catholic (www.nzcatholic.org.nz)