Ytterligare två patienter helt utan hiv efter stamcellstransplantationer

20 mars 2019

För tio år sedan kom rapporter om att en hivsmittad man blivit frisk. Nu berättas om ytterligare två hivpatienter med obefintliga virusnivåer efter stamcellstransplantationer under en cancerbehandling.

Den så kallade "Berlinpatienten" var den första människan som befriades från hiv efter en cancerbehandling 2007. För att behandla hans leukemi fick han en behandling som medförde att hela hans immunsystem slogs ut, och sedan ersattes med donerade celler. Donatorn var naturligt resistent mot hiv, tack vare en sällsynt men naturlig mutation i en gen som heter CCR5.

En andra patient, på ett sjukhus i London, fick reda på att han hade hiv 2003 och 2012 fick han blodcancer. Han svarade inte på vanliga cancerbehandlingar, varför läkarna gick över till stamcellsbehandling. Till en början transplanterades hans egna stamceller från benmärgen, vilket dock inte visade sig vara framgångsrikt. Därför bytte man till donerade stamceller, som innehöll den genetiska mutationen CCR5 som hindrar hivvirus från att komma in i celler. Patienten fortsatte att ta bromsmedicin mot hiv i 16 månader efter stamcellstransplantationen. När bromsmedicinen togs bort visade ett blodprov att ingen hiv fanns kvar i mannens kropp.

– Nu vet vi att det första fallet inte var ett undantag, utan något som kan göras om, säger professor Ravindra Gupta, som ledde en studie som publicerats i facktidskriften Nature (doi.org/10.1038/s41586-019-1027-4) till tidningen New Scientist.

Komplext och dyrt

Det tredje fallet gällde även det en man som fått hiv och senare blodcancer. År 2013 mottog han donerade stamceller med mutationen CCR5. Han fortsatte ta sin bromsmedicin i fem och ett halvt år efter transplantationen. Denna behandling slutade i november 2018 och efter tre månader finns inget spår av hiv i hans blod. Forskare har dock noterat att denna form av behandling inte är lämplig för långt de flesta hivpatienter som inte har dessa former av cancer, eftersom den är allt för dyr och omständlig.

Stamcellstransplantationer är komplexa och medför risker för komplikationer. Inte bara skulle de utgöra en risk för hivpatienter utan cancer som svarar bra på bromsmediciner; det skulle också vara opraktiskt att hitta tillräckligt många donatorer med den naturligt förekommande hivresistenta, genetiska mutationen för ett omfattande behandlingsprogram, menar forskare.

– Slutsatserna av studien är att behandlingar som utnyttjar genetiska mutationer av receptorer som används av hiv har potential att bota sjukdomen, säger professor Áine McKnight från Queen Mary University i London.

Forskare runt om i världen följer ytterligare några få andra som har hiv och har fått en benmärgstransplantation som en del av en annan behandling. Om möjligt erbjuds de en transplantation från någon med CCR5-mutationen. Andra grupper försöker att göra detta till en mer tillämplig hiv-behandling i form av en genterapi som ger människors immunceller CCR5-mutationen. De första försöken att behandla patienter på detta sätt har dock visat att viruset återkommer efter det att bromsmedicineringen har stoppats.

Källor: New Scientist (www.newscientist.com) och Nature (www.nature.com)