25 november: Internationella dagen mot våld mot kvinnor

25 november 2020

Många kvinnor drabbas av våld i hemmet. Även om våld i nära relationer drabbar både män och kvinnor, så utsätts kvinnorna oftare av upprepat och mer allvarligt våld och berövas varje gång sin mänskliga värdighet.

Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 15 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld någon gång i livet.

Syftet med dagen är att synliggöra och bekämpa våldet mot kvinnor i världen genom att engagera olika aktörer, som nationella regeringar, privatpersoner, organisationer, NGO:s och övriga till att skapa projekt och initiativ.

Femte budet

Att utsätta en människa för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld kränker den personliga värdigheten och är, enligt katolska kyrkans lära, en ond handling som sorterar under det femte budet.

Påve Franciskus har upprepade gånger fördömt ”verbalt och fysiskt våld mot kvinnor”. Han sa i sitt budskap den 1 januari 2020 att ”varje våldshandling mot en kvinna vanärar Gud, som blev född av en kvinna” och att ”mänsklighetens frälsning kom ur en kvinnas kropp: Hur vi behandlar en kvinnas kropp visar på hur mänskliga vi själva i själva verket är”.