Åldersdiskrimineringsdagen – 15 juni

15 juni 2020

FN:s generalförsamling utsåg i sin resolution 66/127 den 15 juni till World Elder Abuse Awareness Day (Dagen för medvetenhet om våld och övergrepp mot äldre). Den dagen på året skall hela världen uttrycka motstånd mot allt missbruk och lidande som de äldre generationerna utsätts för. Under rådande coronatider bör dagen uppmärksammas särskilt.

Enligt FN har mellan fyra och sex procent av de äldre upplevt att de på något sätt behandlats illa i hemmet. Dålig behandling och övergrepp kan leda till allvarliga fysiska skador och långsiktiga psykologiska konsekvenser för de äldre. Förekomsten av övergrepp gentemot äldre förutsägs öka i takt med en snabbt åldrande befolkning.

Covid-19-krisen har gjort detta ännu mer relevant. Experter vid den amerikanska tankesmedjan Frameworks Institute uppmärksammar i tidskriften Stanford Social Innovation Review, hur den äldre generationen "föreslås kunna offras i ekonomins namn". Hashtaggen #BoomerRemover har sedan mitten av mars använts för att belysa åldersdiskrimineringen under pandemin. "Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generalsekreterare, har upprepade gånger behövt säga emot den allmänna uppfattningen att COVID-19 inte är något allvarligt problem, då det bara berör äldre människor", skriver Frameworks Institute.

"Allas mänskliga rättigheter och värdighet"

Frameworks Institute pekar på att coronapandemin har synliggjort åldersdiskrimineringen: "Vi kan se effekterna av åldersdiskrimineringen på sjukhus som saknar resurser och hos försäkringsbolag som endast delvis täcker vårdkostnader. Om vi inte får bukt med åldersdiskrimineringen kommer den att få långvariga negativa effekter – som övergrepp, depression och för tidig död bland de äldre. Så småningom kommer det att påverka oss alla", varnar Frameworks Institute.

Viruset hotar inte bara äldre människors liv och säkerhet, det hotar också deras sociala nätverk, tillgång till vård, jobb och pensioner, är budskapet.

Ingen person, varken ung eller gammal, är överflödig. Äldre människor har samma rätt till liv och hälsa som alla andra. Svåra beslut kring livräddande medicinsk vård måste respektera allas mänskliga rättigheter och alla människors värdighet, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org), FN (www.un.org) och Stanford Social Innovation Review (ssir.org)