Allt fler aborter görs i hemmet, enligt Socialstyrelsen

16 juni 2020

Socialstyrelsen har presenterat sin senaste statistik över aborter som gjordes 2019. Det handlar om drygt 36 000 aborter som rapporterats in till Socialstyrelsen. Statistiken för 2019 visar också att allt fler medicinska aborter genomförs i hemmet.

Enligt Socialstyrelsen motsvarar det 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Majoriteten av aborterna, 59 procent, utfördes före graviditetsvecka sju. Medicinsk abort gjordes vid 94 procent av alla aborter.

Precis som förra året medger Socialstyrelsen en viss osäkerhet i statistiken. "Med nuvarande insamlingsmetod är det svårt att uppskatta hur stort bortfallet är i inrapporteringen från klinikerna, dessutom är insamlingen frivillig", skriver man i rapporten. Läs mer >> 

Oförändrat antal aborter

Rapporten gör gällande att antalet aborter per 1 000 kvinnor har legat på ungefär samma nivå sedan mitten av 1990-talet. Samtidigt som det har skett en gradvis förändring mot att fler aborter sker tidigare i graviditeten.

Antalet aborter bland yngre kvinnor under fortsätter att minska. År 2019 rapporterades färre än tio aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år, vilket motsvarar mer än en halvering jämfört med år 2009. Enligt Socialstyrelsen kan det ha samband med en ökande förskrivning av långtidsverkande preventivmedel i åldersgruppen. Preventivmedel är från den 1 januari 2017 enligt lag kostnadsfria för kvinnor under 21 år.

Tidigare i graviditeten

År 1995 utfördes 55 procent av aborterna före graviditetsvecka nio och tio procent före vecka sju, vilket 2019 ökade till 85 procent av aborterna före vecka nio och 59 procent före vecka sju. Andelen aborter från vecka 12 och senare har legat på ungefär samma nivå. Av de aborter som utfördes före vecka nio 1999 var 50 procent medicinska aborter, den andelen hade 2019 ökat till 96 procent, skriver Socialstyrelsen.

Hemaborter ökar

Så kallad hemabort, att kvinnan intar ett värkstimulerande läkemedel i hemmet, har blivit allt vanligare sedan metoden infördes 2004. Under 2019 var 81 procent av aborterna före vecka nio hemaborter, jämfört med 71 procent 2016. Läs mer >> 

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)