Amnestys aggressiva abortagenda undergräver organisationens trovärdighet

13 oktober 2020

Den 28 september publicerade Amnesty International en uppdatering av sin abortpolicy med krav på "universell tillgång till säker abort, så tidigt som möjligt och så sent som nödvändigt". Amnesty menar att "alla som kan bli gravida har rätt till abort" och kräver att abort skall avkriminaliseras helt.

Enligt den uppdaterade policyn påverkar beslut om graviditet och abort direkt "hela spektrumet av mänskliga rättigheter". Amnesty är även emot abortlagar som kräver antingen makens eller föräldrars samtycke och hävdar att "skyddet för de mänskliga rättigheterna börjar vid födseln, i linje med internationell lag".

Rajat Khosla, forskningschef på Amnesty International, förklarade vid publiceringen av den nya policyn att uppdateringen utvecklades "i samråd med experter för mänskliga rättigheter, läkare och Amnestyorganisationen och baseras på år av forskning och engagemang för kvinnor och flickor vilkas liv har förstörts genom restriktiva lagar".

Inget globalt samförstånd

Elyssa Koren, från den internationella juristsammanslutningen Alliance for Defending Freedom (ADF), är kritisk mot Amnestys påståenden om ett globalt samförstånd för abort.

– När Amnesty hänvisar till ett växande antal röster för deras linje i internationella sammanhang måste de samtidigt erkänna att dessa röster tillhör olika byråkrater inom FN-systemet, vilka har valts ut av abortaktivister. De återspeglar inte medlemsstaternas syn, där majoriteten inte stöder FN:s aggressiva abortagenda, säger Elyssa Koren till nyhetstjänsten CNA.

Skydd såväl före som efter födelsen

Elyssa Koren påminner om att Barnkonventionen, som ratificerats av över 190 länder, slår fast att barn behöver "särskilt skydd och särskild omvårdnad, inklusive lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födelsen".

– Med tanke på att Amnesty varken har makt att omarbeta internationella lagar eller vetenskapens lagar, innebär deras påstående att mänskliga rättigheter "börjar vid födseln" ingen förändring i traditionen gällande mänskliga rättigheter. Det bidrar endast till farliga misstolkningar som försöker snedvrida den internationella ordningen, säger Elyssa Koren.

Abort är aldrig säkert

Amnesty hävdar att ca 47 000 kvinnor dör varje år till följd av "osäkra aborter" men Elyssa Koren menar att det krävs säkrare uppgifter för att kunna utvärdera orsakerna till mödradödligheten.

– Mycket av de befintliga uppgifterna ignorerar det faktum att även "säkra", vilket betyder lagliga aborter, leder till dödsfall – naturligtvis dör alla barn – men även kvinnor. Abort är aldrig säkert, särskilt inte i utvecklingsländerna. En av de främsta orsakerna är brist på blod. Mer exakta uppgifter, ofta dolda av de många överlappande utmaningar som kvinnor står inför, skulle säkert visa aborternas katastrofala inverkan, både lagliga och olagliga, på kvinnors liv och välbefinnande, säger Elyssa Koren.

Elyssa Koren anser att Amnesty med sin abortagenda undergräver sin trovärdighet i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

– Eftersom Amnestys agenda blir alltmer aggressiv förstör organisationen inte bara sitt eget arbete utan det internationella mänskliga rättighetsprojektet som helhet, varnar Elyssa Koren.

Källor: Amnesty International (www.amnesty.org) och CNA (www.catholicnewsagency.com)