Anklagelser mot pro-life-läkare nedlagda

14 oktober 2020

En utdragen rättsstrid i Sydafrika tog nyligen slut där en läkare stod anklagad för att ha förklarat för en gravid kvinna att abort dödar en människa. Fallet lades ned eftersom kvinnan inte ville driva det vidare.

Sydafrikas hälsovårdsnämnd släppte anklagelserna mot läkaren Jacques de Vos efter mer än två års rättsliga förfaranden, vilka gång efter gång sköts upp och fördröjdes. Under tiden fick Jacques de Vos inte arbeta som läkare. Kvinnan, som lämnade in ett klagomål mot honom 2017, beslutade nyligen att inte fortsätta med ärendet.

– Att återkalla anklagelserna efter ett år kan inte ändra på den orättvisa mot den unga läkarens karriär. Fallet tydliggör den fara vi står inför när disciplinära förfaranden används för att tysta ner eller skrämma vårdpersonal som är öppna med sin tro på livets helighet, säger advokaten Martus de Wet, som ledde läkarens försvar.

Fakta

Anklagelserna går tillbaka till 2016 då Jacques de Vos slutförde sin läkarutbildning vid militärsjukhuset i Wynberg. Kvinnan, som ville göra abort i vecka 19, klagade över att Jacques de Vos förklarade för henne att livet börjar vid befruktningen, att hennes foster är en människa och att en abort dödar en ofödd människa.

Trots att det han sa grundar sig i medicinska och biologiska fakta förlorade Jacques de Vos sitt jobb och förbjöds att verka som läkare, bara en vecka innan han skulle ta läkarexamen.

Hälsovårdsnämnden har fått en förklaring från käranden som indikerar att hon inte längre vill fortsätta med klagomålet som ingavs mot Dr. de Vos. Hon meddelar vidare att hon inte vill vittna mot Dr. de Vos eller delta i utfrågningen. Baserat på detta beslut har hälsovårdsnämnden inget annat alternativ än att dra tillbaka anklagelserna mot Dr. de Vos, säger Priscilla Sekhonyana talesman för Sydafrikas hälsovårdsnämnd.

Läkarens etiska plikt

Advokaterna presenterade flera expertutlåtanden, som bekräftar att det läkaren sa till kvinnan är sant, och att han agerade för kvinnans bästa genom att ge fullständig och korrekt information om abort, inklusive de potentiella riskerna och utvecklingen av hennes ofödda barn. Advokaterna kräver nu av hälsovårdsnämnden att de ansvariga utreds för denna strid samt att det slås fast att en läkare som agerar på det sättet som Jacques de Vos gjorde inte bryter mot sin etiska plikt.

Sydafrika har sedan 1996 fri abort. Det aktuella fallet uppmärksammar vikten av samvetsfrihet. Utan den kan läkare förlora sina jobb och bli åtalade bara för att de har sagt sanningen. Läs mer >>

Källor: Doctors for life (www.doctorsforlife.co.za), LifeNews (www.lifenews.com), Sunday Times (www.timeslive.co.za) och IOL (www.iol.co.za)