Är det etiskt att använda ett vaccin härrörande från aborterade foster?

20 april 2020

När hela världen nu väntar på att ett vaccin mot covid-19-viruset skall tas fram blir frågan återigen aktuell huruvida det är etiskt att använda ett vaccin härrörande från aborterade foster. Helen Watt, från Anscombe Bioethics Center, problematiserar frågan på sin blogg.

Tävlingen pågår för att producera ett covid-19-vaccin och forskare arbetar hårt och snabbt över hela världen. Alla längtar efter att se ett vaccin på rekordtid – men fokus måste även läggas på etiken.

Helen Watt, från Anscombe Bioethics Center vid Oxford University, får ofta frågan om det är etiskt försvarbart att producera vaccin med hjälp av cellinjer från aborterade foster. Hon poängterar att frågan är viktig och bör varken avfärdas eller förlöjligas.

Förstå frågeställaren

I ett blogginlägg på British Medical Journals webbsida skriver hon:

"Det är viktigt att de som gärna vill avfärda dessa betänkligheter, inte bara överväger de möjliga hälsoeffekterna av en vaccinbojkott, utan också försöker förstå orsakerna bakom frågeställarens ståndpunkt. Det kan hjälpa om vi föreställer oss hur vi själva skulle känna för ett vaccin som odlats (om det var fysiskt möjligt) på en cellinje producerad från en vuxen njure skördad från, låt oss säga, en oliktänkande dödad av en förtryckarregim. Låt oss föreställa att vävnaden säljs eller doneras av regimen till en vävnadsbank, som forskarna sedan har tillgång till.

Om det fortfarande pågår?

Skulle vi kunna tänka oss att acceptera vaccinet för våra barn eller för oss själva långt efter att regimen fallit och de politiska morden upphört? Vi skulle kunna säga: brottet ligger i det förflutna och alla håller med om att dådet var samvetslöst och inte kommer att upprepas. Trots allt hade vi själva inget att göra med verkställandet eller framtagandet av vävnaden, cellinjen och vaccinet.

Men skulle vi vara beredda att acceptera vaccinet om regimen fortfarande var på plats, fortfarande avrättade oliktänkande och gjorde deras vävnad tillgänglig för att skapa användbara cellinjer? Vad händer om vaccinet just har tagits fram och kanske till och med vävnaden nyss har tagits?", undrar Helen Watt.

Olika ansvarsgrader

Troskongregationen ger vägledning i denna fråga och fördömer i sin skrift Dignitas personae, i mycket tydliga ordalag, användningen av mänskligt "biologiskt material" av otillåtet ursprung, dvs. aborterade foster. Samtidigt poängterar man olika ansvarsgrader: "Allvarliga situationer kan vara moraliskt proportionella för att rättfärdiga användandet av sådant ’biologiskt material’. Därför kan det vara acceptabelt, på grund av riskerna för barnens hälsa, för föräldrar att använda vaccin som utvecklats med hjälp av cellinjer med oacceptabelt ursprung, samtidigt som man måste tänka på att alla har en skyldighet att tillkännage sitt missnöje och begära att hälso- och sjukvårdsmyndigheter tillhandahåller andra typer av vaccin. I organisationer där cellinjer med oacceptabelt ursprung används är ansvaret hos dem som tar besluten inte detsamma som hos dem som inte har någon talan", heter det i Dignitas personae.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Dignitas personae