Argentinas biskopar motsätter sig ny abortlag

11 februari 2020

Samtidigt som regeringen i Argentina förbereder ett lagförslag för abort inleder biskopskonferensen en kampanj mot abort med mottot "Ja till kvinnor, ja till livet" som inleds med en mässa den 8 mars på Internationella kvinnodagen. 

"Inom ramen för Internationella kvinnodagen och med tanke på den annonserade abortlagen bjuder Argentinas biskopskonferens hela Guds folk och alla män och kvinnor att gemensamt be för livet till Argentinas skyddspatron, Vår fru av Luján", skriver biskop Oscar Ojea biskopskonferensens ordförande; kardinal Mario Poli, som efterträdde Jorge Mario Bergoglio som ärkebiskop i Buenos Aires; ärkebiskop Marcelo Colombo och biskop Carlos Malfa, biskopskonferensens generalsekreterare. 

I december meddelade Alberto Fernández’ regering en liberalisering av abort, i de begränsade fall där det är lagligt. Läs mer >> Argentinsk lag tillåter abort efter våldtäkt eller vid risk för kvinnans liv eller hennes "sociala hälsa". Abortförespråkare anser att det är för svårt att få göra abort pga. vårdpersonalens möjlighet till samvetsfrihet. 

Våldtäktsmän går fria

Enligt lagförslaget skall tonåringar få göra abort utan föräldrars samtycke. Samvetsfrihet skall gälla för enskild vårdpersonal men vårdinrättningar måste tillhandahålla abort. När graviditeten beror på våldtäkt, finns det ingen skyldighet att anmäla fallet till myndigheter, vilket kritiseras för att ge skydd åt förövaren. Även vid en diagnos om funktionshinder skall abort tillåtas, enligt förslaget.

I Latinamerika är det endast Uruguay, Kuba och Guyana som har legaliserat abort. Flera länder i regionen har en grundlag som skyddar livet, inklusive Argentina, där Carta Magna säger att livet skall skyddas från befruktningen. 

Källa: CRUX (cruxnow.com)