Australien: tio gånger fler än prognoserat fick dödshjälp efter legalisering

08 september 2020

Delstaten Victoria i Australien har publicerat statistik över det första helåret efter att man legaliserat assisterat självmord och dödshjälp. Det visar sig att antalet personer som valt att avsluta sina liv i förtid blev tio gånger så högt som tidigare uppskattat. Politikerna hävdade att det skulle röra sig om inte mer än ett dussin fall under det första året.  

Övervakningskommittén för assisterat självmord i delstaten Victoria rapporterar 124 dödsfall genom assisterat självmord och dödshjälp sedan den 19 juni 2019, då legaliseringen trädde i kraft. Läs mer >> Totalt utfärdades 231 tillstånd under året. Enligt rapporten begick 104 personer assisterat självmord och 20 fick dödshjälp av en läkare. Läs mer >> 

– Det antalet överskrider vida vad Victorias premiärminister Daniel Andrews förutspått. Ett dussin dödsfall under de första tolv månaderna talade han ofta om, säger Marilyn Rodrigues till The Catholic Weekly.

Felaktig prognos

Även Victorias hälsominister Jenny Mikakos hamnade fel i sina prognoser. Antalet personer som ansöker om assisterat självmord eller dödshjälp skulle enligt hennes antaganden vara initialt lågt och först efter några år öka till 100–150.

– Under det första året förväntar vi oss att antalet blir ganska blygsamt, kanske bara så lågt som ett dussin personer, sade Jenny Mikakos till ABC News Australia kort innan lagen trädde i kraft.

Smärta inte orsaken

Det var inte outhärdlig smärta som angavs av patienterna som den främsta orsaken till att vilja avsluta sitt liv. Ordet "smärta" nämns endast en gång i hela rapporten. I stället uppgavs orsaker som förlust av autonomi, avtagande förmåga att delta i aktiviteter som gör livet roligt, förlust av kontroll över sina kroppsfunktioner och förlust av värdighet.

Branka van der Linden, ordförande för organisationen HOPE, är kritisk mot lagen och anser att det höga antalet dödsfall och den snabba ökningen är mycket oroväckande:

– Hälften av dem som ansökte om förskrivning av dödliga läkemedel gjorde sin slutliga begäran om dödshjälp mindre än tre veckor efter sin första ansökan. Det är för kort tid för att det nödvändiga stödet ska kunna tillhandahållas, säger Branka van der Linden till The Catholic Weekly.

"Uppmuntrar till assisterat självmord"

Ärkebiskopen i Melbourne Peter Comensoli anser att antalet självmord är "hjärtskärande" högt och att inställningen till döden i dessa fall går stick i stäv mot de extrema försiktighetsåtgärder som införts under coronaviruspandemin.

– Hela delstaten gör uppoffringar för att skydda människor från covid-19 samtidigt som offentliga sjukhus uppmuntrar till assisterat självmord. Den här paradoxen är förvirrande för många läkare, säger ärkebiskop Peter Comensoli.

Även Tasmanien, en ö och en delstat i Australien, diskuterar för närvarande legalisering av assisterat självmord för beslutskapabla medborgare över 18 år med ett relevant medicinskt tillstånd. Läs mer >> 

Den 17 oktober håller Nya Zeeland en folkomröstning om legalisering av dödshjälp. Läs mer >> 

Källor: The Catholic Weekly (angelusnews.com), BioEdge (www.bioedge.org) och Australian Care Alliance (www.australiancarealliance.org.au)