Barmhärtighetsbrödernas vårdhem för psykiatripatienter förlorar katolsk status

06 maj 2020

Troskongregationen har beordrat att de 15 psykiatrivårdhemmen i Belgien som tillhör ordensgemenskapen Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna) inte längre ska ses som katolska institutioner. Detta efter att de 2017 beslutat att tillåta dödshjälp inom verksamheten.

Vårdhemmen förvaltas av ett civilt ideellt företag som ägs av Barmhärtighetsbröderna och har samma namn som ordensgemenskapen. Troskongregationens beslut meddelades i ett brev den 30 mars i år. Där påpekas att man "med djup sorg" inte längre kan betrakta "de psykiatriska vårdhem som förvaltas av Barmhärtighetsbrödernas ideella företag i Belgien som katolska institutioner". Läs mer >> 

Som svar på Troskongregationens beslut konstaterade ordensgeneralen broder Stockman i ett uttalande att "ordensgemenskapen med tungt hjärta måste ge upp sina psykiatrivårdhem i Belgien". Broder Stockman påpekar att det är "smärtsamt" att Barmhärtighetsbrödernas vårdhem har förlorat sin katolska status, med tanke på att bröderna "var bland pionjärerna inom mentalvården i Belgien". Broder Stockman skriver vidare att "ordensgemenskapen inte har något annat val än att förbli välgörenhetens karisma trogen, vilket inte kan förenas med dödshjälp för psykiatripatienter". Läs mer >> 

Ordensbröder förlorar styrelsepost

Troskongregationens beslut avslutar tre års tvister mellan Barmhärtighetsbröderna och styrelsen för brödernas vårdhem i Belgien. Under 2017 beslutade styrelsen att tillåta dödshjälp på vårdhemmen. Vid beslutet bestod företagets styrelse av 15 ledamöter, varav tre var barmhärtighetsbröder. Styrelseordförande är den tidigare belgiska premiärministern Hermann van Rompuy. Två av bröderna i styrelsen, Luc Lemmens och Veron Raes, gav sitt stöd till dödshjälpsbeslutet. Deras mandatperiod löpte ut i september 2018 och förnyades inte. Läs mer >> 

Ordensgemenskapen protesterade mot styrelsebeslutet. Bröderna, under ledning av broder Stockman, vände sig till Vatikanen, som manade vårdhemmen att ändra de nya bestämmelserna som tillåter dödshjälp som "en medicinsk handling" under vissa omständigheter. Läs mer >> Styrelsen svarade med ett långt uttalande i september 2017, där den beklagade bristen på dialog och underströk att sjukhusets arbete var "helt förenligt" med den kristna läran. Läs mer >> 

Vid Barmhärtighetsbrödernas generalkapitel i juli 2018 bekräftade ordensgemenskapen sin "tro på helighet och absolut respekt för varje mänskligt liv, från befruktning till naturlig död. Kapitlet kräver att varje broder, associerad medlem och andra som är knutna till ordensgemenskapens uppdrag följer katolska kyrkans lära om etiska frågor".

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)