Barnmorskestudent får ursäkt och skadestånd av sitt universitet

03 december 2020

Julia Rynkiewicz, barnmorskestudent och pro-life-katolik förbjöds att fullborda sin sjukhuspraktik pga. sitt engagemang för livet. Nu får hon en ursäkt och skadestånd av universitetet i Nottingham.

Den brittiska tidningen The Telegraph rapporterade redan i januari om att Julia Rynkiewicz, barnmorskestudent vid universitet i Nottingham, inte skulle ges någon placering på sjukhus efter att lärare uttryckt oro för att hon skulle vara olämplig att utöva sitt yrke pga. sin ledande funktion i pro-life-studentgruppen Students for Life (NSFL).

I klagomålet hävdades att Julia Rynkiewicz "hade gett råd om reproduktiv hälsa utan stöd från en registrerad barnmorska och ... gett offentligt uttryck för sin personliga tro och syn på reproduktiv och sexuell hälsa (i både press och på sociala medier) på så sätt att det såg ut att vara ämnat att påverka patientvården", skriver The Telegraph.

Efter ett förhör med Julia Rynkiewicz upphävde universitetet sitt beslut och lät henne fortsätta som barnmorskestudent. Utredningen och det tillfälliga förbudet att göra klart placeringen på sjukhuset kostade henne ett studieår.

Ursäkt och skadestånd

Julia Rynkiewicz lämnade in ett formellt klagomål mot universitetet, vilket resulterade i en ursäkt och skadestånd.

– Att pausa mitt liv på grund av att jag blev föremål för en orättvis utredning var verkligen svårt, både mentalt och emotionellt. Uppgörelsen visar att universitetets behandling av mig var fel, och medan jag är glad över att gå vidare hoppas jag att det innebär att ingen annan student kommer att behöva uppleva detta. Vad som hände mig riskerar att skapa rädsla bland studenter för att diskutera värderingar och övertygelser. Universitetet bör vara den plats där man uppmanas att göra just det, säger Julia Rynkiewicz.

"Pro-life inte oförenligt med barnmorskeyrket"

Nottinghams universitet förklarar att: "Medan alla universitet gör mycket allvarliga överväganden gällande arbetspraktiken, har universitetet erbjudit en ursäkt och skadestånd till Rynkiewicz. Vi funderar över hur vi kan hantera sådana fall annorlunda i framtiden. Universitetet och studentföreningen stöder alla studerandes rätt till kroppslig autonomi och tillgång till säkra, lagliga aborter i enlighet med lagen. Universitet bör vara platsen för debatter, diskussioner och olika synpunkter. Med fler än 200 studentföreningar, som täcker hela spektret av övertygelser och perspektiv, är vi övertygade om att detta är fallet i Nottingham".

Den brittiska abortlagen från 1967 tillåter samvetsfrihet mot abort.

– Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det att vara pro-life inte är oförenligt med att vara barnmorska, säger Julia Rynkiewicz.

Källor: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com) och The Telegraph (www.telegraph.co.uk)