Belgisk vårdpersonal varnar för ny abortlag

08 januari 2020

I Belgien protesterar mer än 750 läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och psykologer mot den planerade ändringen i abortlagen, som de menar leder till en försämring för kvinnor och vårdpersonal. Dessutom kommer den nödvändiga balansen mellan kvinnans frihet och den hänsynen till det ofödda barnets utveckling att störas, menar kritikerna.

Enligt den föreslagna lagen skall möjligheten till abort förlängas från tolv till 20 veckor och förkorta den obligatoriska betänketiden från sex dagar till 48 timmar. Abort skall även betraktas som vanlig vård.

I ett öppet brev som publicerades i dagstidningen La Libre Belgique i slutet av november uppmanade mer än 750 läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och psykologer parlamentsledamöterna att rösta mot den nya abortlagen. De påpekar att det är de som varje dag följer kvinnorna genom graviditeten och att man genom lagändringen inte kommer att göra rättvisa åt kvinnors komplexa situation när de befinner sig i nöd och inte heller för vårdpersonalen.

Moraliskt tryck

I sitt öppna brev skriver de att abort inte är en "ofarlig process". Oönskat gravida kvinnor bekräftar att de befinner sig i en känslomässig ovanlig situation och behöver tid och information för att deras beslut skall mogna. De rapporterar om varaktiga negativa psykologiska konsekvenser efter en abort. Ett erbjudande om abort som en del av den vanliga hälsovården skulle innebära en trivialisering. Det är orimligt att läkare, barnmorskor och sjuksköterskor skulle behöva abortera barn som redan är upp till 20 cm långa och nära livskraftighet. Dessutom finns det berättigad oro för att det "moraliska trycket" på vårdpersonalen kommer att öka. Det blir allt svårare att motsätta sig att delta i en abort av samvetsskäl, heter det i det öppna brevet.

Går att få hjälp

De påpekar vidare att gravida kvinnor ofta upplever en känslomässigt intensiv period – ännu mer när graviditeten är oväntad. Att förkorta reflektionsperioden till 48 timmar, utan skyldighet att ge information om alternativ till abort eller om möjliga hjälpmedel (som studieplanering, boende, material och mänskligt stöd eller till och med adoption) är att ignorera möjligheten till mognad genom reflektion. Anknytningsprocessen sker gradvis och det tar ibland tid att inse att det inte är nödvändigt att ett barn föds endast genom en planerad graviditet. För detta är samtal med kompetenta människor, som erbjuder konkret hjälp avgörande, påpekar de vidare i brevet till parlamentarikerna.

Tidigare har de belgiska biskoparna kritiserat den föreslagna nya abortlagen. De varnar för att den leder till att abort blir en "vanlig vårdåtgärd" och att samvetsfriheten för vårdpersonalen ytterligare kommer att urholkas.

Omstritt lag

Kort före jul godkände parlamentets juridiska kommitté att lagförslaget behandlas vidare i parlamentet samt att lagen tas bort från strafflagstiftningen. I parlamentet förväntas att lagförslaget får motstånd av oppositionen. Enligt uppgifter kommer lagändringen beröra ca 500 kvinnor per år, som gör abort i länder med mindre restriktiv abortlagstiftning.

Abort legaliserades i Belgien 1990, trots den avlidne kung Baudouins ovilja att underteckna lagen. Enligt premiärminister Jean-Luc Dehaenes förslag abdikerade kungen en dag, under vilken parlamentet antog lagförslaget utan kungligt samtycke, varefter Baudouin tillträdde igen.

Källor: La Libre Belgique (www.lalibre.be), IMABE (www.imabe.org), The Brussels Times (www.brusselstimes.com) och Katholischer Nachrichtendienst (www.kath.net)