Belgiska läkare inför rätta pga. dödshjälp

13 januari 2020

Tre belgiska läkare står åtalade för att inte ha hållit sig till lagen som reglerar dödshjälp. Åklagaren och familjen anser att den 38-åriga Tine Nys, som fick dödshjälp den 27 april 2010, inte uppfyllde villkoren för dödshjälp enligt belgisk lag.

De tre läkarna är de första som åtalas för dödshjälp i Belgien sedan legaliseringen 2002. De tre, vilkas underskrifter krävdes för genomförandet, är de som gav den dödliga injektionen till Tine Nys, hennes tidigare allmänläkare och en psykiater. Läs mer >> 

Tine Nys föräldrar och systrar, som närvarade när hon dog, klagade över att dödshjälpen genomfördes på ett amatörmässigt sätt och att Tine inte hade en obotlig psykisk störning, ett viktigt villkor för att dödshjälp beviljas.

Inte alltid allvarlig och obotlig

Enligt belgisk lag kan vuxna begära dödshjälp under förutsättning att det föreligger ett outhärdligt fysiskt eller psykiskt lidande till följd av en allvarlig och obotlig sjukdom. Lagen utvidgades till terminalt sjuka barn 2014. Läs mer >> 

Majoriteten patienter som begär dödshjälp har cancer i slutskedet men psykiskt lidande har också tillämpats vid dödshjälp. Ett exempel är ett par tvillingar som var födda döva och när de även var på väg att bli blinda tyckte att det skulle vara outhärdligt att inte kunna se varandra varför de fick dödshjälp. Läs mer >> 

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)