Brasiliens abortförespråkare får inte kalla sig katolik, enligt ny dom

10 november 2020

En domstol i Brasilien har dömt att den abortförespråkande gruppen "Católicas por el Derecho a Decidir" (Katoliker för rätten att bestämma) måste ta bort benämningen "katoliker" från sitt namn, eftersom organisationens mål är oförenliga med Katolska kyrkans värderingar. Organisationen är en gren av de amerikanska abortförespråkarna Catholics for Choice.

"Att försvara rätten att själv besluta om abort, vilket kyrkan tydligt och allvarligt fördömer, är oförenligt med namnet som används i förhållande till organisationens mål och specifika handlingar, som direkt strider mot moral och goda seder, och dessutom skadar samhällets bästa och intressen", förklarar domare Jose Carlos Ferreira i sin dom.

Käranden var det religiösa kulturcentret Don Bosco, som ser det som vilseledande när abortförespråkarna använder termen "katoliker" för att försvara kvinnornas reproduktiva rättigheter, när de i själva verket vill avsluta oföddas liv i livmodern.

Oförenligt med katolska värderingar

En lägre domstol avvisade tidigare käromålet som ogrundat och slog fast att endast en kyrklig myndighet har rätt att framföra ett sådant käromål. Don Bosco Center överklagade domen och nästa instans dömde till centrets fördel den 27 oktober.

Domare Jose Carlos Ferreira skriver i domen att "Católicas por el Derecho a Decidir” uppvisar en ”allmän, välkänd, total och absolut oförenlighet med katolska kyrkans värderingar på ett öppet och universellt sätt".

Dessutom slår domaren fast att "yttrandefriheten inte alls äventyras och att organisationen kan försvara sina värderingar och idéer (inklusive abort), som de anser lämpligt, förutsatt att de använder en korrekt benämning, utan att presentera sig som en annan institution som officiellt och tydligt står för motsatta värden".

– Namnet ansågs missvisande eftersom det förvränger innebörden av själva katolicismen och skapar förvirring. Denna organisation har alltid agerat för att skapa förvirring, så mycket att namnet "Católicas por el Derecho a Decidir" verkligen missbrukats, säger advokaten Chris Tonietto, som arbetade med ärendet.

"Católicas por el Derecho a Decidir" grundades 1993, när den amerikanska organisationen Catholics for Choice expanderade till Latinamerika. Under de senaste åren har gruppen investerat miljoner dollar till att främja legalisering av abort i Latinamerika. Läs mer >> 

Källor: CNA (www.catholicnewsagency.com), UCAnews (www.ucanews.com) och International Women's Health Coalition (iwhc.org)