Brittisk abortklinik inför rätta pga. bristande information om fostersmärta

12 maj 2020

En brittisk kvinna, som gjorde abort i graviditetsvecka 23, stämmer Storbritanniens största abortkedja British Pregnancy Advisory Service (BPAS), för att hon inte informerades om sitt ofödda barns förmåga att känna smärta vid aborten.

Kvinnan ångrade aborten efter att hon förstod att ofödda barn i vecka 23 kan känna smärta. Den 32-åriga kvinnan hävdar att hon aldrig informerades om detta och därför saknade förmågan att ge fullt informerat samtycke.

– Jag fick inte reda på att barn på 23 veckor känner smärta förrän efter aborten. Jag mår dåligt över det och ångrar mitt beslut djupt, säger kvinnan till tidningen The Daily Mail.

Officiella riktlinjer från abortklinikerna BPAS gör gällande att ofödda barn inte kan känna smärta före graviditetsvecka 24, varför det inte finns krav på smärtlindring till yngre foster. Myndigheten följer en studie från 2010, från den brittiska föreningen för gynekologer och obstetriker, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), som konstaterar att foster inte känner smärta förrän graviditetsvecka 24.

Foster känner smärta tidigt

Kvinnans advokater hävdar att fostret känner smärta i vecka 18 och att hälsomyndighetens riktlinjer är föråldrade och behöver revideras. 32-åringen hoppas nu att stämningen leder till att abortkliniker i Storbritannien kommer ge korrekt information om fostersmärta.

Respekt har rapporterat om en artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics, som beskriver att foster skulle kunna känna smärta så tidigt som i graviditetsvecka 12. Läs mer >> 

Källor: WhatsNew2day (whatsnew2day.com), Grip News (gript.ie) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)