Brittisk domstol försvarar biologin när transgenderman hävdar faderskap

08 juni 2020

Transgendermannen Freddy McConnell, som födde sin son, har utan framgång försökt genom ett domstolsbeslut bli registrerad som sonens far. Fallet pekar på den rättsliga förvirring som könsideologi kan medföra.

Freddy McConnell födde en son 2018. Året innan hade han fått ett könsintyg som bekräftade honom som man. Fallet hade fått stor uppmärksamhet i pressen och han firades som första mannen någonsin som födde ett barn. 

Men när han försökte registrera födelsen, förklarade den ansvariga myndigheten att han måste registreras som barnets mor. McConnell vände sig då till en domstol för att få myndighetsbeslutet upphävt och bad om att bli registrerad som barnets far, alternativt förälder. McConnell hävdade att registrering av honom som mor är ett brott mot både hans och sonens rättigheter. 

Mamman föder enligt biologin

Domaren, sir Andrew McFarlane, avslog Freddy McConnells ansökan om domstolsprövning i september förra året och definierade statusen som mor som inte nödvändigtvis kopplad till personens kön. 

– Att vara mamma, även om det hittills alltid har förknippats med att vara kvinna, är den status som tillhandahålls för en person som genomgår den fysiska och biologiska processen av graviditet och förlossning. Det är nu både medicinskt och juridiskt möjligt för en individ, vars kön erkänns i lagen som manligt, att bli gravid och föda sitt barn. Trots det tillkommer den biologiska rollen att föda barnet en mamma, förklarar domaren Andrew McFarlane. 

Freddy McConnell överklagade beslutet till en högre instans som i april i år slog fast att registreringen som mor varken kränker Freddy McConnells eller hans sons rättigheter.

McConnell kommer nu att driva målet vidare till Storbritanniens högsta domstol. 

Källor: The New Yourk Times (www.nytimes.com) och BioEthicsObservatory (bioethicsobservatory.org)