De äldre och Europas framtid

08 december 2020

"Äldre är en gåva och en resurs, [...] som inte kan ses åtskilda från samhället", heter det i dokumentet "De äldre och Europas framtid" skrivet av Federationen för katolska familjeföreningar i Europa, (FAFCE) och kommissionen för EU:s biskopskonferenser (COMECE).

Reflektionsdokumentet, som publicerades den 3 december, är en reaktion på Europeiska kommissionens "Rapport om effekterna av demografisk förändring" och ett bidrag till den kommande "Grönboken om åldrande", vars publikation planeras för 2021.

– Låt oss omvandla covid-19-krisen till ett paradigmskifte som förnyar vårt sätt att tänka på de äldre, säger FAFCE och COMECE:s generalsekreterare f. Manuel Barrios Prieto.

Källa till stöd

"De äldre är en integrerad del av familjen, en källa till stöd och uppmuntran för de yngre generationerna. De kan inte separeras från samhället och dess relationsnätverk", heter det i reflektionsdokumentet, som även betonar att de äldre inte bara är utsatta utan också dynamiska aktörer i det sociala livet.

Den nuvarande pandemin avslöjar samhällets dolda sårbarhet, där de äldre ofta placeras vid sidan av det dagliga livet. Enligt FAFCE och COMECE är det dags att erkänna de äldres avgörande roll, skydda, främja och inkludera dem, se till att de fullt ut deltar i våra samhällen.

Solidaritetsstrukturer

Reflektionsdokumentet rekommenderar nationella regeringar att investera resurserna i den föreslagna EU-återhämtningsplanen i relationer mellan generationer och i nya solidaritetsstrukturer – inklusive informell vård (obetald vård utförd av en anhörig), volontärarbete och åldersvänliga stadsmiljöer – samt i befolkningspolitiken och familjepolitiken.

Dokumentet har utarbetats i samarbete med COMECE-FAFCE:s arbetsgrupp med experter på äldres situation i EU. Det skall fungera som en utgångspunkt för djupare diskussion i ämnet, som också kommer att bli ett webinar under 2021.

Källa: FAFACE (www.fafce.org)